Albert Franz Josef Benjamin Beischläger

* 23.3.1855 Brno


dítě osobnosti: Adolph Beischläger


zajímavé okolnosti

spolu s otcem a sourozenci spolumajitel panství Jehnice od 23. 7. 1861 do 3. 11. 1863, kdy je prodali Theodorovi Offermannovi


bydliště

Brno:
- Stadt čp. 145 (rodný dům)
- Franz-Joseph-Strasse 7, Nájemný dům A. Flesche (doloženo v roce 1870, dnes Francouzská)
- Stadthofplatz 4 (doloženo v roce 1887, dnes Šilingrovo náměstí)
- Aleegasse 10 (doloženo v roce 1890, dnes třída Kpt. Jaroše)


zaměstnání

úředník (k. k. Justitz Rechnung-Assistent, k.k. Oberlandesgerichts-Rechnungs-Offizial), později poštovní úředník


poznámky

Pokřtěn s biskupským svolením 31. 3. 1855 v rodičovském domě (Stadt čp. 145). Dne 22. 5. 1886 se v Brně u sv. Tomáše oženil s Marií (* 7. 9. 1865 Ofen, Uhry), roz. Kandis. Dne 11. 3. 1887 se jim v Brně narodila dcera Margaritha Maria Adolfina Beischläger.


prameny, literatura



Menš


Aktualizováno: 28. 12. 2019