Bertha Pauline Anna Pichler

* 27.4.1853 Brno


dítě osobnosti: Adolph Beischläger


rodné jméno

Beischläger


zajímavé okolnosti

Spolu s otcem a sourozenci spolumajitelka panství Jehnice od 23. 7. 1861 do 3. 11. 1863, kdy je prodali Theodorovi Offermannovi.


bydliště

Stadt čp. 145 (rodný dům)

Brno:
- Franz.Joseph-Strasse 7, Nájemný dům A. Flesche (doloženo v roce 1880, dnes Francouzská)
- Aleegasse 27 (doloženo v roce 1890, dnes třída Kpt. Jaroše)
- Stadthofplatz 3/4 (doloženo v roce 1900, dnes Šilingrovo náměstí)


zaměstnání

soukromnice


poznámky

pokřtěna s biskupským svolením v domě rodičů (Stadt č. 145) dne 11. 5. 1853, dne 12. 8. 1893 se provdala za hejtmana Jindřicha Pichlera, ale již roku 1900 je uváděna jako ovdovělá s vojenskou penzí


prameny, literaturaMenš


Aktualizováno: 28. 12. 2019