prof. Ing. Dr. František Sklenář

* 5.2.1889 Prusinovice (okres Kroměříž) – † 9.5.1970 Brno


železniční inženýr, vysokoškolský profesor


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Od 15. 11. 1912 do 31. 12. 1914 vojenská služba.
Od 17. 11. 1915 do konce války jako domobranecký inženýr na italské frontě, tři válečná vyznamenání za statečnost.


bydliště

Prusinovice 161,
Brno, Havlíčkova 86


vzdělání

maturita na vyšší reálce v Holešově (1907),
1907–1912 ČVŠT v Brně – odbor stavebního inženýrství,
doktor technických věd "Statické řešení kolejnice" (1921)


vyznamenání a pocty

Stříbrná medaile Stavební fakulty Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě (1969),
ocenění od Federálního ministerstva dopravy a spojů v Praze (1970)


dílo

zobrazit


zaměstnání

Pražské akciové strojírny – konstruktér v oddělení mostním a pro železniční potřeby v Adamově a na Smíchově (1912–1914),
ČVŠT v Brně – konstruktér na Ústavu stavitelství silničního, železničního a tunelového (1. 2. 1915 – 1919)

Ředitelství státních drah v Brně (1919–1947):
- od 1919 referent pro vrchní a staniční stavby
- od 1929 technický rada,
současně honorovaný docent na ČVŠT v Brně,
v roce 1946 jmenován řádným profesorem pro obor železniční stavby

od roku 1947 řádný profesor na Státní vysoké škole technické v Bratislavě (1948/1949 děkan stavební fakulty, 1949/50 proděkan)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 81, řada 2, hrob č. 207–208


poznámky

(informace pro naši encyklopedii poskytl prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc., děkujeme)
osoby

Bohuslav Fuchs
spolupráce na regulačním plánu města Brna Jindřich Kumpošt
spolupráce na dopravním plánu města Brna Emil Mašík
profesor na Ústavu stavitelství silničního, železničního a tunelového při ČVŠT v Brně Josef Peňáz
spolupráce na regulačním plánu města Brna


partneři

Anna Sklenářová (Kantorková)
sňatek: 28. 6. 1919
ulice

Havlíčkova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


blat


Aktualizováno: 06. 05. 2020