RNDr. Cyril Ambros, CSc.

* 20.5.1929 Prostějov


archeozoolog


národnost

česká


zajímavé okolnosti

zakladatel archeozoologie na Slovensku


vzdělání

1949–1953 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně - zoologie a antropologie (1967 titul RNDr.)


dílo

Články:
- Podiel domácich a lovných zvierat na maesitej výžive v praveku. In: Maesiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovensko, Martin, 1999, s. 15–19.
- Tierbeigaben in den Graebern von Komárno-Schiffswerft II. (Grabung 1987–1989), SlArch 41, 1993, č. 2, s. 339–346.


zaměstnání

1953–1991 vědecký pracovník v Archeologickém ústavu SAV v Nitre - vedoucí oddělené techniky a přírodních věd


poznámky

zabývá se především faunou archeologických nalezišť a vývojem chovu domácích zvířat


prameny, literatura


Aktualizováno: 15. 05. 2019