PhDr. Antonín Šesták

* 24.12.1887 Mysločovice (okres Zlín)


středoškolský učitel, lektor francouzštiny, odborný spisovatel


bydliště

Mysločovice čp. 6 (rodný dům),
Brno, Kounicova (Kounicgasse, též Kaunitzgasse) 7/9


vzdělání

gymnázium v Kroměříži,
studium zahájil na Filozofická fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve školním roce 1910/1911, poté pokračoval ve studiu na univerzitě v Paříži, dokončil v Praze (26. 10. 1918 titul PhDr.)


dílo

- Dvě ukázky z vývoje franštiny: (Passé simple a negace): prosloveno na 1. sjezdu čsl. profesorů filosofie, filologie a historie v Praze 3.–7. dubna 1929. S.l., s. n. 1930.
- Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l’ espace d’ un matin. S. n., s. l. 1924.
- Pojem času v jazyce francouzském. Po stopách pojmu prostor-čas v jazycích románských. Brno, vl. n. 1936.
Byl spoluautorem učebnic francouzštiny pro střední školy spolu s Bohumilem Tenorou (1888–1959).


zaměstnání

profesor státního dívčího reálného gymnázia v Brně,
lektor francouzštiny na Vysoké škole zemědělské v Brně a na ČVŠT v Brně

blat, Kal, Menš


Aktualizováno: 12. 09. 2020