Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Jan Staller

  Ing. Karel Jan Staller


  • * 11.3.1896 Velká Bíteš – † 23.9.1975 Cheam [Surrey] (Anglie)


  • válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; technik a manažer zbrojního průmyslu


  • pseudonym

   v odboji krycí jména „Čtvrtník“, „Ocel“, „Mapský“, „Javor“, „Jav"


  • zajímavé okolnosti

   Ing. Staller jen nekonstruoval a neprodával zbraně, ale je také autorem světoznámé zbrojovácké značky (loga)


  • bydliště

   Velká Bíteš čp. 67 (rodný dům),
   Brno-Královo Pole, Máchova 12,
   Brno: Pekařská 59, Lazaretní 7,
   Praha, Šlejická 9 (od 1. 9. 1939)

  • čestný občan

   Velká Bíteš (čestné občanství slavnostně uděleno in memoriam 29. května 1999 za přítomnosti jeho syna Jiřího /Georga/ Stallera)


  • vzdělání

   reálné gymnázium ve Velkém Meziříčí (1914 maturita),
   studium strojního inženýrství a elektroinženýrství na České vysoké škole technické v Brně (ukončeno v prosinci 1921)


  • zaměstnání

   Zbrojovka Brno (postupně konstruktér, šéf konstrukční kanceláře, náměstek ředitele, od roku 1930 technický ředitel)


  • hrob

   Cheam (hrabství Surrey), Anglie


  • poznámky

   Inženýr Staller pocházel z významné pivovarnické rodiny, jeho dědeček Karel (1825–1891) a otec Karel byli sládkové a nájemci měšťanského pivovaru ve Velké Bíteši. Maturoval na reálném gymnáziu ve Velkém Meziříčí v roce 1914. Studium strojního inženýrství a elektroinženýrství na České vysoké škole technické v Brně ukončil v prosinci 1921.
   Po krátkém působení na místě asistenta (Ústav teoretické a obecné nauky o strojích) nastoupil v roce 1923 do brněnské Zbrojovky jako konstruktér. Brzy postoupil na funkci šéfa konstrukční kanceláře, potom náměstka ředitele a v roce 1930 se stal technickým ředitelem továrny. Zasloužil se mj. o zdokonalení kulometu Bren a o vývoj a výrobu dalších zbraní a zbraňových systémů.
   V roce 1939 postoupil na místo generálního ředitele, ale brzy byl služebně přeložen do Prahy, kam se i s rodinou z Brna přestěhoval. Měl dlouholeté kontakty s čs. zpravodajskou službou; v květnu 1939 během své služební cesty do Bukurešti navázal spojení se zástupcem čs. zahraniční odbojové akce a přivezl do protektorátu pokyny dr. Edvarda Beneše. Na Západ se mu podařilo vyvézt několik beden tovární technické dokumentace a prostřednictvím sítě zahraničních poboček Zbrojovky převést nemalé peněžní částky na financování našeho zahraničního odboje a vznikající čs. exilové vlády. Během okupace zůstal pod maskou loajality ve vedoucích pozicích protektorátního zbrojního průmyslu a současně byl významně zapojen do domácí rezistence.
   Od počátku okupace byl ve spojení s předsedou protektorátní vlády generálem Aloisem Eliášem, své služební cesty do zahraničí a své vysoké postavení využíval ve prospěch odboje (ON, ÚVOD, Parsifal, PRNV, R3, slovenská Flora), fungoval jako sponzor, spojka, kurýr a ceněný informátor. V závěru války byl už sledován gestapem, podařilo se mu však vyváznout.
   V roce 1945 byl navzdory svým zásluhám z vedení Zbrojovky odstraněn a byl vyšetřován pro podezření z kolaborace s okupanty. V letech 1946–1947 byl členem Spojenecké kontrolní komise v Německu a v letech 1947–1949 ředitelem kovoprůmyslu v Bratislavě.
   V poúnorovém režimu mu hrozila perzekuce, a proto v prosinci 1949 s celou rodinou ilegálně odešel do Rakouska. Zpočátku žil v Solnohradu, pak v západoněmeckém Erbachu a v květnu 1951 odjel do USA. Zde až do odchodu na odpočinek v roce 1968 využíval svých odborných znalostí pro firmy ITT a Wright Air Force ve státě New Jersey. V roce 1975 se odstěhoval z USA do Anglie, krátce nato však zemřel.
   Zemřel 23. září 1975 v Cheam (hrabství Surrey) a pochován je na tamním hřbitově společně s čs. zahraničními letci. Čestné občanství rodného města Velké Bíteše mu bylo slavnostně uděleno in memoriam 29. května 1999 za přítomnosti jeho syna Georga (Jiřího) Stallera, profesora Cornellské univerzity (USA) a doktora honoris cauza Univerzity Karlovy, který v USA vystudoval ekonomii.
   (Informace pro naši encyklopedii doplnil a fotografii poskytl dne 13. 8. 2012 PhDr. Ladislav Bartoš. Děkujeme.)


  • obrazy

   img15780.jpg img15779.jpg img15777.jpg img15778.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Vojtěch Boris Luža
   spolupráce v odboji František Píšek
   spolupracovník v odboji


  • partneři

   Vlasta Stallerová (Uhlířová)
   sňatek: 10. 7. 1923, Brno (kostel sv. Tomáše)


  • děti

   Georg (Jiří) Staller
   Karel Staller


  • rodiče

   Karel Ludvík Staller
   Amalie Stallerová (Pfeiferová)


  • sourozenci

   Anežka Karolina Sýkorová (Stallerová)
   Amálie Stallerová
   Jan Staller
   Ludvík Staller
   Břetislav Staller

   další sourozenci (1)...


  • ulice

   Máchova
   bydliště po ukončení studia Pekařská
   bydliště v době sňatku Lazaretní
   bydliště do 30. 6. 1939


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, blat


Aktualizováno: 13. 04. 2020

Karel Jan Staller. Fotografii poskytl Mgr. Ivo Kříž, Muzeum Velká Bíteš. Děkujeme.