Internetová encyklopedie dějin města Brna

Antonín Bartoš

  Msgr. Antonín Bartoš


  • * 13.6.1876 Brno-Židenice – † 6.7.1939 Křižanov (okres Žďár nad Sázavou)


  • římskokatolický kněz, profesor náboženství; spisovatel, redaktor, spoluzakladatel Spolku poutníků diecézí moravských do Svaté země, iniciátor a hlavní organizátor vybudování československé Cyrilometodějské smírné kaple na Olivové hoře v Jeruzalémě; člen bankovní rady Národní banky v Praze a místopředseda Cyrilometodějské občanské záložny v Brně


  • vzdělání

   1895 absolvoval gymnázium v Brně,
   poté studium bohosloví,
   1899 přijal kněžské svěcení

  • jiné pocty

   jmenován papežským prelátem a komturem řádu Božího hrobu v Jeruzalémě


  • dílo

   zobrazit nákladem Spolku vycházela drobnější díla o Svaté zemi včetně časopisu Poutník jeruzalémský, který pravidelně informoval o dění v tehdejší Palestině i svatých místech, a Antonín Bartoš byl jejich hlavním pisatelem a redaktorem


  • zaměstnání

   v roce 1907 se stal jedním z prvních členů profesorského sboru na II. čs. státní reálce v Brně (dnes gymnázium na Křenové), kde působil jako profesor náboženství 30 let

  • odborné a zájmové organizace

   stál u zrodu Spolku poutníků diecézí moravských do Svaté země, který byl později přejmenován na Palestinský spolek, a vykonával v něm postupně několik funkcí i jeho předsedu,
   byl průkopníkem a významným činitelem sociální péče o studenty a na podporovací fond přispíval každoročně vysokými částkami,
   Spolek Dům útěchy v Brně (zakládající člen)


  • hrob

   hřbitov v Křižanově


  • poznámky

   Když jeruzalémský latinský patriarcha vyslovil přání, aby Čechoslováci věnovali sochy svatých Cyrila a Metoděje, byl to právě Antonín Bartoš, který v roce 1937 zrealizoval jejich předání. Sochy jsou dodnes umístěny v kostele Latinského patriarchátu.
   Z cest a poutí do Svaté země nashromáždil cenný písemný i hmotný materiál, který uložil do Biblického muzea v Brně, slavnostně otevřeného v roce 1938. Roku 1950 ale muzeum bylo zrušeno a jeho sbírky přešly do správy Moravského muzea.

   Byl rovněž iniciátorem a hlavním organizátorem vybudování československé Cyrilometodějské smírné kaple na Olivové hoře v Jeruzalémě. Ta byla vysvěcena v létě roku 1935 a v následujících letech rozšířena o malý hospic pro poutníky. Spolu se založením Biblického muzea byla jeho životním dílem.

   Monsignore Antonín Bartoš toužil téměř 20 let po tom, aby Čechoslováci měli ve Svaté zemi vlastní kapli či kostel. Ale jistě netušil, že naše smírná kaple jednou nebude kaplí s hospicem, ale rezidencí apoštolského delegáta a možná i místem, které by pro náš národ téměř upadlo v zapomnění, kdyby jeho slávu nevzkřísilo setkání samotné hlavy katolické církve s ekumenickým patriarchou. (V roce 1964 v ní došlo k historickému setkání Svatého otce Pavla VI. s patriarchou Athenagorem a také ji v pozdějších letech navštívil i Svatý otec Jan Pavel II.)


  • prameny, literatura

   zobrazit "O poutích a putování - Česká zastavení ve Svaté zemi / Antonín Bartoš (1876-1939)"


  • osoby

   Vilém Kožnárek
   A. Bartoš oddával V. Kožnárka při prvním sňatku


  • události

   2. 4. 1909
   Vznik „Spolku poutníků diecesí moravských do Svaté země“
   spoluzakladatel spolku


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 10. 06. 2018