Internetová encyklopedie dějin Brna

Mojmír Švábenský

  PhDr. Mojmír Švábenský


  • * 18.5.1924 Hodonín – † 28.5.2002 Brno


  • archivář, historik, šachista a vítěz 1. mistrovství světa v šachu neslyšících


  • zajímavé okolnosti

   i přes svůj zdravotní handicap (ztrátou sluchu byl postižen již v předškolním věku), byl obdivuhodně jazykově nadán, ovládal němčinu, latinu, francouzštinu, angličtinu, ruštinu, polštinu, španělštinu, holandštinu, italštinu a srbochorvatštinu


  • vzdělání

   gymnázium v Hodoníně (1943 maturita),
   1945–1950 studium na FF UK v Praze a poté na FF MU v Brně, zde zároveň v letech 1947–1950 absolvoval archivní studium (pobočka pražské Státní archivní školy),
   studium na Masarykově univerzitě ukončil doktorátem v roce 1949


  • dílo

   Celoživotní práce Mojmíra Švábenského je trvale uložena v archivních pomůckách Moravského zemského archivu (inventáře klášterních fondů, Cerroniho sbírky, Sbírky matrik a Sbírky rukopisů Moravského zemského archivu).

   V polovině 70. let 20. století byl jmenován členem autorského kolektivu, který má připravit rozsáhlý projekt dějin města Brna; vydavatelský plán však ztroskotal a texty týkající se středověkého města (odevzdány již v roce 1980), byly postupně uveřejňovány ve Sborníku Brno v minulosti a dnes až po sametové revoluci:
   - Církevní poměry na Brněnsku před rokem 1243, BMD 11, 1993, s. 86–93.
   - Osudy města Brna do roku 1240, BMD 11, 1993, s. 221–266.
   - K hospodářským dějinám Brna v období 1243–1411, BMD 12, 1994, s. 175–253.
   - K dějinám Brna 1243–1411, BMD 13, 1995, s. 259–337.

   Historii Moravského zemského archivu zveřejnil v publikaci Počátky, názvy a zaměstnanci Moravského zemského archivu (Tři kapitoly z dějin), Brno, Moravský zemský archiv 1991, 196 s.


  • zaměstnání

   1943–1945 pomocný kancelářský úředník hodonínské úřadovny Sociální pomoci pro Čechy a Moravu,
   na podzim roku 1950 nastoupil do Státního archivu v Brně (dnes Moravský zemský archiv), kde působil plných 49 let, a to i jako brigádník po svém odchodu do důchodu v roce 1986

  • odborné a zájmové organizace

   mistr světa v šachu neslyšících (1956 Zakopané, 1965 Malmö a 1968 Budapešť),
   dlouholetý místopředseda a od roku 1968 generální tajemník Mezinárodního výboru pro šach neslyšících


  • poznámky

   Doktorát obhájil u prof. J. Macůrka na téma Ruská vojska na Moravě v 18. a počátku 19. století. Archivní studium zakončil zkouškou u prof. J. Šebánka a obhájením práce Listiny kláštera Hradišťského u Olomouce.
   Mojmír Švábenský se vypracoval na erudovaného odborníka zejména na období středověkých dějin Moravy a zároveň i královského města Brna.


  • obrazy

   img16748.jpg


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Josef Švábenský


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 18. 05. 2014

Mojmír Švábenský. Naskenovanou fotografii z knihy Bíločerné vzpomínání z roku 2008 (od prof. Jiřího Veselého) zaslal pan Jan Kalendovský. Děkujeme.