Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Logothetti

  Vladimír Logothetti


  • * 4.8.1822 Tomašovce (Slovensko) – † 7.12.1892 Radovce (Rumunsko)


  • důstojník; politik a zakladatel prvního sboru dobrovolných hasičů na Moravě


  • rodné jméno

   Vladimír Emanuel Alexander

  • šlechtický titul

   hrabě


  • zajímavé okolnosti

   pocházel ze 7 dětí

  • příčina úmrtí

   smrtelné následky pádu z koně


  • vzdělání

   gymnázium v Brně

  • vyznamenání a pocty

   C. k. vojenská medaile (Rakousko 1848),
   Vojenský záslužný kříž (Rakousko 1849),
   Rytířský kříž Řádu sv. Anny III. třídy s meči (Rusko 1849),
   Rytíř Řádu železné koruny (Rakousko 1861),
   Mariánský kříž, Německý řád [Rakouská větev] (1882)


  • zaměstnání

   kadet 5. kyrysnického pluku Hrabě Auersperk (Graf Auersperg) v Brně,
   nadporučík 4. hulánského pluku Císař (Kaiser) v Itálii, Sedmihradsku a na Slovensku (1848),
   kapitán 3. hulánského pluku (od roku 1859), v Dobrovolném hulánském pluku (od roku 1860) - převážně v Haliči a Sedmihradsku,
   podplukovník a komandant 1. divize Dobrovolného hulánského pluku v Itálii,
   majitel velkostatku v Bílovicích,
   starosta Bílovic (1864–1865),
   člen Moravského zemského sněmu (1871–1873 a 1873–1877),
   neaktivní důstojník Eskadróny haličských zeměbraneckých hulánů,
   ředitel státního hřebčína v Drahowyži na Ukrajině (1882), později v Radovci (od roku 1883)

  • odborné a zájmové organizace

   spoluzakladatel veslařského spolku Rudenverein Moravia v Uherském Hradišti (1863)


  • hrob

   rodinná hrobka v Bílovicích


  • poznámky

   V Bílovicích založil v roce 1869 první sbor dobrovolných hasičů na Moravě.
   V Moravském zemském sněmu patřil k iniciátorům nového zákona z roku 1873, který doporučil založení sborů dobrovolných hasičů ve všech vesnicích větších než 100 usedlostí.
   Zasloužil se také o chov huculských koní na Bukovině.


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Rod Logothettiů"


  • partneři

   Maria Logothetti (Maria Karolina Rozálie Johana Nemes de Hidvégi et Oltszem )
   sňatek: 25. 10. 1851 v Kološi (Rumunsko)


  • děti

   Hugo II. Logothetti
   Alfred Logothetti
   Rozálie Logothetti
   Marie Taxis von Bordogna und Valnigra (Logothetti)


  • rodiče

   Hugo I. Logothetti
   Pavlína Logothetti (Bartensteinová)


  • sourozenci

   Hedvika Logothetti
   Berta Logothetti
   Lodoiska Logothetti
   Alfréd Logothetti
   Julia Logothetti

   další sourozenci (1)...


  • autor


Aktualizováno: 22. 02. 2018