Vladimír Logothetti

* 4.8.1822 Tomašovce (Slovensko) – † 7.12.1892 Radovce (Rumunsko)


důstojník; politik a zakladatel prvního sboru dobrovolných hasičů na Moravě


rodné jméno

Vladimír Emanuel Alexander


šlechtický titul

hrabě


zajímavé okolnosti

pocházel ze 7 dětí


příčina úmrtí

smrtelné následky pádu z koně


vzdělání

gymnázium v Brně


vyznamenání a pocty

C. k. vojenská medaile (Rakousko 1848),
Vojenský záslužný kříž (Rakousko 1849),
Rytířský kříž Řádu sv. Anny III. třídy s meči (Rusko 1849),
Rytíř Řádu železné koruny (Rakousko 1861),
Mariánský kříž, Německý řád [Rakouská větev] (1882)


zaměstnání

kadet 5. kyrysnického pluku Hrabě Auersperk (Graf Auersperg) v Brně,
nadporučík 4. hulánského pluku Císař (Kaiser) v Itálii, Sedmihradsku a na Slovensku (1848),
kapitán 3. hulánského pluku (od roku 1859), v Dobrovolném hulánském pluku (od roku 1860) - převážně v Haliči a Sedmihradsku,
podplukovník a komandant 1. divize Dobrovolného hulánského pluku v Itálii,
majitel velkostatku v Bílovicích,
starosta Bílovic (1864–1865),
člen Moravského zemského sněmu (1871–1873 a 1873–1877),
neaktivní důstojník Eskadróny haličských zeměbraneckých hulánů,
ředitel státního hřebčína v Drahowyži na Ukrajině (1882), později v Radovci (od roku 1883)


odborné a zájmové organizace

spoluzakladatel veslařského spolku Rudenverein Moravia v Uherském Hradišti (1863)


hrob

rodinná hrobka v Bílovicích


poznámky

V Bílovicích založil v roce 1869 první sbor dobrovolných hasičů na Moravě.
V Moravském zemském sněmu patřil k iniciátorům nového zákona z roku 1873, který doporučil založení sborů dobrovolných hasičů ve všech vesnicích větších než 100 usedlostí.
Zasloužil se také o chov huculských koní na Bukovině.


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Rod Logothettiů"


partneři

Aktualizováno: 22. 02. 2018