Internetová encyklopedie dějin města Brna

Vladimír Logothetti

    Vladimír Logothetti


    • * 4.8.1822 Tomašovce (Slovensko) – † 7.12.1892 Radovce (Rumunsko)


    • důstojník; politik a zakladatel prvního sboru dobrovolných hasičů na Moravě


    • rodné jméno

      Vladimír Emanuel Alexander

    • šlechtický titul

      hrabě


    • zajímavé okolnosti

      pocházel ze 7 dětí

    • příčina úmrtí

      smrtelné následky pádu z koně


    • vzdělání

      gymnázium v Brně

    • vyznamenání a pocty

      C. k. vojenská medaile (Rakousko 1848),
      Vojenský záslužný kříž (Rakousko 1849),
      Rytířský kříž Řádu sv. Anny III. třídy s meči (Rusko 1849),
      Rytíř Řádu železné koruny (Rakousko 1861),
      Mariánský kříž, Německý řád [Rakouská větev] (1882)


    • zaměstnání

      kadet 5. kyrysnického pluku Hrabě Auersperk (Graf Auersperg) v Brně,
      nadporučík 4. hulánského pluku Císař (Kaiser) v Itálii, Sedmihradsku a na Slovensku (1848),
      kapitán 3. hulánského pluku (od roku 1859), v Dobrovolném hulánském pluku (od roku 1860) - převážně v Haliči a Sedmihradsku,
      podplukovník a komandant 1. divize Dobrovolného hulánského pluku v Itálii,
      majitel velkostatku v Bílovicích,
      starosta Bílovic (1864–1865),
      člen Moravského zemského sněmu (1871–1873 a 1873–1877),
      neaktivní důstojník Eskadróny haličských zeměbraneckých hulánů,
      ředitel státního hřebčína v Drahowyži na Ukrajině (1882), později v Radovci (od roku 1883)

    • odborné a zájmové organizace

      spoluzakladatel veslařského spolku Rudenverein Moravia v Uherském Hradišti (1863)


    • hrob

      rodinná hrobka v Bílovicích


    • poznámky

      V Bílovicích založil v roce 1869 první sbor dobrovolných hasičů na Moravě.
      V Moravském zemském sněmu patřil k iniciátorům nového zákona z roku 1873, který doporučil založení sborů dobrovolných hasičů ve všech vesnicích větších než 100 usedlostí.
      Zasloužil se také o chov huculských koní na Bukovině.


    • prameny, literatura

      zobrazit "Rod Logothettiů"


    • partneři

      Maria Logothetti (Maria Karolina Rozálie Johana Nemes de Hidvégi et Oltszem )
      sňatek: 25. 10. 1851 v Kološi (Rumunsko)


    • děti

      Hugo II. Logothetti
      Alfred Logothetti
      Rozálie Logothetti
      Marie Taxis von Bordogna und Valnigra (Logothetti)


    • rodiče

      Hugo I. Logothetti
      Pavlína Logothetti (Bartensteinová)


    • sourozenci

      Hedvika Logothetti
      Berta Logothetti
      Lodoiska Logothetti
      Alfréd Logothetti
      Julia Logothetti

      další sourozenci (1)...
      Zdenko Logothetti


    • autor


Aktualizováno: 22. 02. 2018