Internetová encyklopedie dějin Brna

Stanislav Staněk

  Stanislav Staněk


  • * 9.11.1903 Brno – † 16.6.1982 Uherské Hradiště


  • učitel, botanik-florista, konzervátor ochrany přírody


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   při tragické nehodě v roce 1956 na jedné ze svých botanických exkurzí po Slovensku při vyskakování z rozjíždějícího se vlaku přišel o obě chodidla


  • vzdělání

   učitelský ústav v Brně


  • dílo

   odborné stati ve Sborníku Klubu přírodovědců Brno:
   - Nové rostliny květeny moravské (1926).
   - Příspěvek ku květeně jižní části Moravských Karpat (1926).
   - Nová rostlina květeny moravské (1927).

   - Náčrt květeny gottwaldovského kraje (Studie Krajského musea Gottwaldov, 1954).
   - Rozšíření Vicia Sparsiflora Ten. V pahorkatině mezi Iplem a Hronem (Biológia, Bratislava 1965).

   nepublikované materiály:
   - Květena soud. okresů Uherský Brod a Bojkovice (Okresní archiv Uherské Hradiště, 1944).
   - Návrh na ochranu luční květeny v jižní části Bílých Karpat (Oblastní muzeum Jihovýchodní Moravy Zlín, 1954).
   - Návrhy na vyhlášení rezervací (Archiv Památkového ústavu Brno, 1954).


  • zaměstnání

   1922–1948 učitel v Korytné,
   učitelské působení v obcích Frélichov, Francova Lhota, Nivnice, Luhačovice a Bánov,
   1950–1956 vedoucí botanického oddělení Krajského muzea v Gottwaldově (Zlíně)


  • poznámky

   Nástup S. Staňka do Korytné byl úzce svázán se zahájením botanického průzkumu Bílých Karpat. Zápisy z prvních let obsahovaly podrobné soupisy druhů z každé navštívené lokality, zakresloval také schematické mapy doplněné seznamy parcel a vlastníků jako podklady pro vyhlášení rezervací.
   Kolem roku 1954 předal na Krajský památkový úřad v Brně návrhy více než 60 bělokarpatských rezervací, bohužel se v té době podařilo zajistit legislativní ochranu jen několika z nich.
   V roce 1980 S. Staněk předal Moravskému zemskému muzeu 46 svých terénních zápisníků a 229 objemných svazků herbáře, doposud byly zpracovány jen některé.


  • prameny, literatura


  • autor

   hub


Aktualizováno: 11. 06. 2018