Internetová encyklopedie dějin Brna

Metoděj Kubáň

  Generál duchovní služby Msgre Metoděj Kubáň


  • * 18.9.1885 Horní Bečva (okres Vsetín) – † 5.3.1942 Dachau


  • generál duchovní služby; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • příčina úmrtí

   zahynul v koncentračním táboře


  • bydliště

   Brno (červen – prosinec 1919),
   Josefov (1929–1934)


  • vzdělání

   1895–1904 české gymnázium v Místku (23. 7. 1904 maturita),
   Teologická bohoslovecká fakulta v Olomouci (5. 7. 1908 vysvěcen na kněze)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam,
   Zlatá lípa in memoriam

  • jiné pocty

   pamětní deska v posádkovém kostele v Josefově (odhalena 27. 10. 1946),
   pamětní deska v kostele v Horní Bečvě (odhalena 3. 8. 1947)


  • zaměstnání

   duchovní služba civilní, posléze v armádě (generální vikář československé branné moci), papežský prelát a kněz olomoucké diecéze

  • odborné a zájmové organizace

   Svaz československého důstojnictva (člen od 27. 3. 1922)


  • hrob

   pevnostní hřbitov v Josefově (symbolický hrob obětí nacismu ve druhé světové válce)


  • poznámky

   Po vysvěcení na kněze působil od 1. 8. 1908 v Bergstadtu, poté ve Frankštátu u Šumperka (od 1. 11. 1909), od 1. 5. 1909 jmenován polním kurátem v záloze.
   Za první světové války mobilizován 2. 8. 1914, služba v záložní nemocnici č. 6 v Olomouci, poté duchovním na ruském, srbském a albánském bojišti. Onemocněl (černé neštovice, tropická malárie), po vyléčení přešel v roce 1917 k záložní nemocnici č. 1 v Těšíně, kde působil jako duchovní správce.
   Po vzniku ČSR sloužil v Moravské Ostravě, na konci roku 1918 se vrátil do civilního života, působil jako kaplan v Hranicích na Moravě. Vrátil se do armády, od 1. 6. 1919 vojenský duchovní v posádkové nemocnici v Brně, zde do prosince 1919. Odchod na Slovensko, kde u posádkového velitelství v Žilině působil téměř deset let. Od dubna 1929 v Hradci Králové, kde do poloviny roku 1934 byl duchovním správcem 4. pěší divize se sídlem v Josefově. V únoru 1935 přebral funkci generálního vikáře československé branné moci, dne 23. 8. 1938 jej prezident republiky jmenoval generálem duchovní služby.
   Za nacistické okupace se zapojil od března 1939 do odboje v Obraně národa (pomoc rodinám zatčených). On sám byl zatčen pro údajnou urážku německé branné moci dne 29. 8. 1940, vězněn v Budyšíně. Po odpykání trestu nebyl propuštěn, předán gestapu (věznice Pankrác v Praze, Malá pevnost Terezín), poté odeslán do koncentračního tábora Dachau (příjezd 13. 2. 1942, zemřel již 5. března téhož roku).


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jaroslav Šimíček
   M. Kubáň pohřbíval J. Šimíčka Karel Zháněl
   Karel Zháněl ve svém úřadě rozdával fotografii zemřelého Metoděje Kubáně


  • rodiče

   Josef Kubáň
   Anna Kubáňová (Kožušníková)


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 14. 04. 2020