František Juračka

* 5.4.1892 Žeravice (okres Hodonín) – † 3.1.1989 Brno


učitel; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

v legiích byl členem hudebního sboru


bydliště

Žeravice čp. 29 (rodný dům),
Adamov čp. 46 (1912–1938),
Brno-Líšeň:
- Stojanova 21
- Kotulánova 6,
Brno, Nerudova 3


vzdělání

reálka Uherský Brod (1911 maturita),
1911–1912 učitelský ústav v Brně


zaměstnání

Obecní škola Vápenice, Uherský Brod,
Měšťanská škola Adamov,
Obecná škola Adamov,
Obecná škola chlapecká v Líšni,
Národní škola dívčí v Líšni


odborné a zájmové organizace

Sokol


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 76, řada 3, hrob č. 328 (urna)


poznámky

V rakousko-uherské armádě praporčík 25. zeměbraneckého pěšího pluku. Do války nastoupil od 26. 11. 1914. Zajat: 28. 7. 1916, Luck. Přihlášení do legií: Omsk. Do čs. legie v Rusku zařazen 31. 7. 1918, 1. záložní pluk, vojín. Návrat do vlasti lodí z Vladivostoku, příjezd 2. 2. 1920 v hodnosti desátníka 1. střeleckého pluku. Po návratu čerpal dovolenou, demobilizován byl 18. 6. 1920.
Z rodinného archivu jsme získali i osobní vzpomínky na Františka Juračku. Již jako student na reálce vynikal v matematice a deskriptivní geometrii, na studiích se živil dáváním kondicí. Chtěl studovat techniku, ale rodina si jeho další studia nemohla již dovolit. Proto se rozhodl pro povolání učitele. Měl velmi rád hudbu, dokonce hrál v amatérském souboru na housle. Nekouřil, nepil alkohol, na prázdniny nikam nejezdil, jakoby mu stačila legionářská anabáze.
V posledním čtvrtstoletí života rád luštil křížovky, miloval procházky v centru Brna, kde pozoroval lidské hemžení (zvláště oblíbenou byla ulice Česká). Domek v Líšni si rodina pořídila v roce 1939, byl na svou dobu velice moderně zařízený, pozornost návštěv vzbuzoval v kuchyni americký sporák, který po snížení roštu mohl vytápět byt. Majitel domku však nebyl příliš manuálně zručný, neuměl si opravit potřebné věci, takže pro něj představovalo přestěhování v roce 1964 do bytu na Nerudově ulici úlevu.
(Životopis pradědečka doplnila poskytla pro naši encyklopedii dne 12. 9. 2012 Mgr. Šárka Juračková. Fotografie poskytla paní Miroslava Kocmanová, dcera Františka Juračky.)


obrazy


partneři

Anna Juračková (Šušlíková)
sňatek: 24. 5. 1924, Brno (okresní výbor Brno-venkov)
sourozenci

ulice

Stojanova
bydliště - dnes Wintrova (po připojení Líšně k Brnu ulice přejmenována a dosud bezejmenná část, kde se nacházel i domek rodiny Juračkovy, přičleněn k ulici Kotulánova) Kotulánova
bydliště Nerudova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinkuMenš


Aktualizováno: 05. 09. 2023