Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Škreta

  Jan Škreta


  • * 5.12.1845 Ratibořické Hory (okres Tábor) – † 16.8.1913 Brno-Královo Pole


  • správce knížecího velkostatku Schönburg-Hartensteinů


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko, Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   V matrice zemřelých je datum jeho narození mírně odlišné: 12. 12. 1845.
   Také zápis jeho příjmení kolísá; správné je patrně Škreta, ale častěji se vyskytuje Škréta.


  • bydliště

   Brno-Královo Pole:
   - Kostelní (dnes Božetěchova) 22/1
   - Ugartova 6/8 (asanováno)


  • zaměstnání

   lesník (revírník),
   nadlesní a správce


  • hrob

   Královopolský hřbitov, Myslínova, skup. 3 (u zdi), hrob č. 135


  • poznámky

   V Brně je poprvé zmíněn jako lesník na velkostatku Schönburg-Hartensteinů v 80. letech 19. století (revír Pisárky). Před rokem 1891 vystřídal ve funkci správce velkostatku Jindřicha Lazara. Na rozdíl od něho se projevoval (byť ve službách knížete) jako aktivní český vlastenec. V září 1891 byl zakládajícím členem výboru pro zřízení obecní knihovny v Králově Poli a v letech 1892–1898 zde působil jako starosta českého Knihovního spolku.
   Jako správce bydlel ve služebním bytě ve správní budově velkostatku (tzv. „zámeček“) na Kostelní (nynější Božetěchově) ulici č. 22/1.
   Po odchodu na odpočinek v roce 1900, bydlel v Králově Poli v domku na Ugartově č. 6/8. Zemřel v 67 letech na zápal plic. Pohřben byl na královopolském hřbitově, odd. III u zdi, č. 124–125.
   (Podklady k tomuto heslu připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)


  • obrazy

   img15200.jpg img15201.jpg img15202.jpg img15203.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Jakubka Škretová (Volšenová)
   sňatek: 5. 12. 1873, Vídeň


  • děti

   Jindřich Škreta
   Ludvika Fibichová (Škretová)
   Božena Spazierová (Škretová)
   Anna Olga Růžičková (Škretová)
   Albine Šilhová


  • ulice

   Polní + Kostelní
   bydliště (dnes Božetěchova)


  • stavby

   Královopolský hřbitov
   Myslínova
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 03. 06. 2019

Místo posledního odpočinku Jana Škrety a jeho blízkých (Královopolský hřbitov, odd.3-u zdi, č. 124/125). Fotografii ze 7. 11. 2011 poskytl pan Ladislav Bartoš. Děkujeme.