doc. MUDr. Ladislav Jandásek, CSc.

* 18.9.1917 Brno – † 30.8.1984 Brno


přednosta Mikrobiologického ústavu LF MU a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

Docent Jandásek byl výborný experimentátor, přednášející i autor skript, jež se dočkala mnoha vydání. Je autorem českých odborných termínů z virologie.
Při svém působení na Krajské hygienické stanici inicioval vybudování virologického oddělení Fakultní nemocnice Brno-Bohunice.


vzdělání

I. české reálné gymnázium v Brně (1935 maturita),
LF MU (1946 titul MUDr., 1964 habilitace pro obor mikrobiologie)


dílo

- Praktikum z bakteriologie (1952)
- Praktikum z mikrobiologie (1954)
- Praktická cvičení z mikrobiologie (1956)
- Virové inhibitory (1964)
- Lékařská mikrobiologie I-IV (1965, 1971)


zaměstnání

laborant v lékárně a na bakteriologickém oddělení Zemské nemocnice U sv. Anny (po uzavření českých vysokých škol),
asistent Mikrobiologického ústavu LF MU (1946),
bakteriolog ve Vojenské nemocnici Brno při vojenské službě (1947),
návrat na Mikrobiologický ústav (od roku 1961 přednosta),
za normalizace zbaven vedení ústavu a přinucen odejít z fakulty (1971),
Krajská hygienická stanice (do roku 1981)partneři

Věra Jandásková (Kuchynková)
sňatek: 23. 7. 1947 Marie Jandásková (Svobodová)
sňatek: 15. 4. 1978


hub


Aktualizováno: 13. 03. 2015