Adela Aloisie Singer

* 20.9.1885 Brno


partner osobnosti: Emil Singer


rodné jméno

Friedlová


zajímavé okolnosti

povolením Zemského úřadu v Brně z 23. 1. 1942 jí bylo povoleno užívat rodinné jméno „Friedl“


bydliště

Loket, Čechy (domovská příslušnost),
Brno, Pekařská 9


zaměstnání

obchodnice


partneři

Emil Singer
sňatek: 14. 3. 1925, Brno (městská rada); manželství bylo pravoplatným rozsudkem krajského soudu civilního rozloučeno 15. 11. 1938


Menš


Aktualizováno: 04. 02. 2013