Internetová encyklopedie dějin Brna

František Maria Alfred Harrach

  JUDr. František Maria Alfred Harrach


  • * 26.7.1870 Traunkirchen – † 14.5.1937 Jihlava


  • moravský šlechtic, velkostatkář, politik, zemědělský a lesnický odborník, důstojník rakousko-uherské armády, tajný rada následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, mecenáš, sběratel a cestovatel


  • šlechtický titul

   hrabě

  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Harrachův osobní řidič a zaměstnanec Leopold Lojka řídil dne 28. června 1914 při atentátu v Sarajevu vůz s následníkem trůnu Františkem Ferdinandem d´Este a jeho manželkou Žofií. Tuto skutečnost dodnes připomíná expozice v tzv. Sarajevském salónu na zámku ve Velkém Meziříčí.


  • bydliště

   zámek Velké Meziříčí,
   zámek Janovice u Rýmařova,
   palác Harrachů ve Vídni


  • vzdělání

   1881–1889 gymnázium ve Vídni,
   1889–1893 studium práv ve Vídni (zisk titulu JUDr.)


  • zaměstnání

   poslanec Moravského zemského sněmu,
   důstojník rakousko-uherské armády v hodnosti setníka,
   velkostatkář, zemědělský a lesnický odborník, spolupracovník Vysoké školy zemědělské v Brně,
   charitativní pracovník a mecenáš

  • odborné a zájmové organizace

   Rakouský dobrovolnický automobilový sbor,
   Rakouský červený kříž,
   Spolek svatého Rafaela pro ochranu vystěhovaných katolíků se sídlem ve Vídni,
   Mezinárodní liga pro potírání obchodu s dívkami,
   Československý červený kříž,
   Československý automobilový klub,
   Moravsko-slezský školský lesnický spolek,
   Ústřední jednota československého lesnictva,
   Masarykova liga proti tuberkulóze,
   Spolek přátel starožitností,
   Jezdecký klub v Brně,
   Živa (spolek pro ochranu zvířat),
   spolek Dům útěchy v Brně (čestný člen)


  • hrob

   Lobkowiczská krypta v obci Netín u Velkého Meziříčí


  • poznámky

   František Maria Alfred Harrach se narodil jako nejstarší z 5 sourozenců. Po studiích na gymnáziu a po absolvování studia práv se v roce 1895 ujal správy velkostatku Janovice u Rýmařova.
   V roce 1908 zdědil po svém bezdětném strýci knížeti Rudolfu Lobkowiczovi velkostatek Velké Meziříčí, roku 1914 získal také spojený velkostatek Aschach an der Donau, Stauff a Seeforst v Horním Rakousku; součástí dědictví byly i domy ve Vídni a v Praze.
   Jako velkostatkář, rybníkář a lesnický odborník prosazoval přirozenou obnovu lesa, byl příznivcem a propagátorem automobilismu a technického pokroku, vybudoval první gravitační dráhu v historických zemích.
   V roce 1929 založil Rybářsko-hydrobiologickou stanici Františka Harracha ve Velkém Meziříčí, podílel se také na organizování kurzů pro praktické lesníky při Vysoké škole zemědělské v Brně, s níž úzce spolupracoval.
   Hrabě proslul silným sociálním cítěním, před 1. světovou válkou vykonával funkci poslance Moravského zemského sněmu, byl jmenován císařským komořím a tajným radou. Hovořil několika jazyky, obdivoval českou literaturu, miloval antickou kulturu a sám byl literárně činný, psal cestopisy, verše a divadelní hry.
   Jeho život provázelo časté cestování. Velký dojem na něj učinila zejména Indie, v Africe navštívil Maroko, Egypt, Súdán i Habeš.
   Hrabě František Harrach zemřel po krátké nemoci v jihlavské nemocnici. Pohřeb se konal 18. května 1937, samotné pohřební obřady začaly ve 14 hodin na nádvoří meziříčského zámku za účasti brněnského biskupa dr. Josefa Kupky. V průvodu aut a za účasti velkého množství smutečních hostí pak byla rakev převezena do Netína a uložena do Lobkowiczké krypty.

   Partnerky:
   - Gabriela von Khevenhüller-Metsch (1874–1896)
   - Sarah zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (1880–1908)
   - Alice Luise Marie zu Hardegg auf Glatz und Machlande (1879–1962).

   Děti:
   - Josefa Sarolta Maria Anna Františka Saturnina (1905–2000)
   - Anna-Marie Nicoletta (1906–2001)
   - Alice Louise Marie (1916–2006).

   Rodiče:
   - Alfred Karl Harrach von Rohrau und Thannhausen (1831–1914)
   - Anna Maria Theresia Lobkowicz (1847–1934).

   Sourozenci:
   - Leopoldina Harrach (1872–1917)
   - Ludwig Harrach (1873–1874)
   - Ludwiga Harrach (1876–1942)
   - Marianne Harrach (1880–1912).

   (Podklady pro tento encyklopedický záznam zpracoval a fotografie poskytl dne 30. 9. 2012 pan Jiří Skoupý, děkujeme.)


  • obrazy

   img15236.jpg img17844.jpg img17845.jpg img17846.jpg img15234.jpg img15235.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Josef Kupka
   účast na pohřbu hraběte Harracha Leopold Lojka
   osobní řidič hraběte Harracha


  • objekty

   L. Lojka
   pamětní deska: Vídeňská 96, skupina 59/01
   zapůjčil svůj osobní automobil spolu s řidičem Leopoldem Lojkou pro jízdu následnického páru ulicemi Sarajeva


  • události

   28. 6. 2014
   Velká válka v Brně. Vzpomínkové akce ke 100. výročí vypuknutí I. světové války, manévrů C. a k. armády a sarajevského atentátu
   moravský šlechtic a politik, který zapůjčil svůj automobil pro osudnou jízdu manželského páru následníka trůnu v Sarajevu


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 09. 05. 2018

JUDr. František Maria Alfred hrabě Harrach. Pro naši encyklopedii poskytl dne 30. 9. 2012 pan Jiří Skoupý, děkujeme.