JUDr. František Maria Alfred Harrach

* 26.7.1870 Traunkirchen – † 14.5.1937 Jihlava


moravský šlechtic, velkostatkář, politik, zemědělský a lesnický odborník, důstojník rakousko-uherské armády, tajný rada následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, mecenáš, sběratel a cestovatel


šlechtický titul

hrabě


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Harrachův osobní řidič a zaměstnanec Leopold Lojka řídil dne 28. června 1914 při atentátu v Sarajevu vůz s následníkem trůnu Františkem Ferdinandem d´Este a jeho manželkou Žofií. Tuto skutečnost dodnes připomíná expozice v tzv. Sarajevském salónu na zámku ve Velkém Meziříčí.


bydliště

zámek Velké Meziříčí,
zámek Janovice u Rýmařova,
palác Harrachů ve Vídni


vzdělání

1881–1889 gymnázium ve Vídni,
1889–1893 studium práv ve Vídni (zisk titulu JUDr.)


zaměstnání

poslanec Moravského zemského sněmu,
důstojník rakousko-uherské armády v hodnosti setníka,
velkostatkář, zemědělský a lesnický odborník, spolupracovník Vysoké školy zemědělské v Brně,
charitativní pracovník a mecenáš


odborné a zájmové organizace

Rakouský dobrovolnický automobilový sbor,
Rakouský červený kříž,
Spolek svatého Rafaela pro ochranu vystěhovaných katolíků se sídlem ve Vídni,
Mezinárodní liga pro potírání obchodu s dívkami,
Československý červený kříž,
Československý automobilový klub,
Moravsko-slezský školský lesnický spolek,
Ústřední jednota československého lesnictva,
Masarykova liga proti tuberkulóze,
Spolek přátel starožitností,
Jezdecký klub v Brně,
Živa (spolek pro ochranu zvířat),
spolek Dům útěchy v Brně (čestný člen)


hrob

Lobkowiczská krypta v obci Netín u Velkého Meziříčí


poznámky

František Maria Alfred Harrach se narodil jako nejstarší z 5 sourozenců. Po studiích na gymnáziu a po absolvování studia práv se v roce 1895 ujal správy velkostatku Janovice u Rýmařova.
V roce 1908 zdědil po svém bezdětném strýci knížeti Rudolfu Lobkowiczovi velkostatek Velké Meziříčí, roku 1914 získal také spojený velkostatek Aschach an der Donau, Stauff a Seeforst v Horním Rakousku; součástí dědictví byly i domy ve Vídni a v Praze.
Jako velkostatkář, rybníkář a lesnický odborník prosazoval přirozenou obnovu lesa, byl příznivcem a propagátorem automobilismu a technického pokroku, vybudoval první gravitační dráhu v historických zemích.
V roce 1929 založil Rybářsko-hydrobiologickou stanici Františka Harracha ve Velkém Meziříčí, podílel se také na organizování kurzů pro praktické lesníky při Vysoké škole zemědělské v Brně, s níž úzce spolupracoval.
Hrabě proslul silným sociálním cítěním, před 1. světovou válkou vykonával funkci poslance Moravského zemského sněmu, byl jmenován císařským komořím a tajným radou. Hovořil několika jazyky, obdivoval českou literaturu, miloval antickou kulturu a sám byl literárně činný, psal cestopisy, verše a divadelní hry.
Jeho život provázelo časté cestování. Velký dojem na něj učinila zejména Indie, v Africe navštívil Maroko, Egypt, Súdán i Habeš.
Hrabě František Harrach zemřel po krátké nemoci v jihlavské nemocnici. Pohřeb se konal 18. května 1937, samotné pohřební obřady začaly ve 14 hodin na nádvoří meziříčského zámku za účasti brněnského biskupa dr. Josefa Kupky. V průvodu aut a za účasti velkého množství smutečních hostí pak byla rakev převezena do Netína a uložena do Lobkowiczké krypty.

Partnerky:
- Gabriela von Khevenhüller-Metsch (1874–1896)
- Sarah zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (1880–1908)
- Alice Luise Marie zu Hardegg auf Glatz und Machlande (1879–1962).

Děti:
- Josefa Sarolta Maria Anna Františka Saturnina (1905–2000)
- Anna-Marie Nicoletta (1906–2001)
- Alice Louise Marie (1916–2006).

Rodiče:
- Alfred Karl Harrach von Rohrau und Thannhausen (1831–1914)
- Anna Maria Theresia Lobkowicz (1847–1934).

Sourozenci:
- Leopoldina Harrach (1872–1917)
- Ludwig Harrach (1873–1874)
- Ludwiga Harrach (1876–1942)
- Marianne Harrach (1880–1912).

(Podklady pro tento encyklopedický záznam zpracoval a fotografie poskytl dne 30. 9. 2012 pan Jiří Skoupý, děkujeme.)
osoby

Josef Kupka
účast na pohřbu hraběte Harracha Leopold Lojka
osobní řidič hraběte Harracha


objekty

L. Lojka
pamětní deska: Vídeňská 96, skupina 59/01
zapůjčil svůj osobní automobil spolu s řidičem Leopoldem Lojkou pro jízdu následnického páru ulicemi Sarajeva


události

28. 6. 2014
Velká válka v Brně. Vzpomínkové akce ke 100. výročí vypuknutí I. světové války, manévrů C. a k. armády a sarajevského atentátu
moravský šlechtic a politik, který zapůjčil svůj automobil pro osudnou jízdu manželského páru následníka trůnu v Sarajevu


Menš


Aktualizováno: 26. 07. 2020