Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Teuber

  Josef Teuber


  • * 11.3.1800 Broumov (okres Náchod) – † 1.8.1881 Brno


  • průmyslník ve vlnařství a cukrovarnictví, velkostatkář


  • šlechtický predikát

   von (od 27. 10.1873)

  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Habsburská monarchie, Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • nej...

   Evropa: v roce 1858 největší přádelna vlněné příze (zaměstnávala kolem 400 osob), nacházela se na Cejlu č. 68

  • zajímavé okolnosti

   výrobky jeho vlnařské firmy byly oceněny jako prvotřídní na průmyslových výstavách v roce 1862 v Londýně, 1867 a 1878 v Paříži, 1873 ve Vídni.
   Velmi dobrý hospodář, v pozůstalostním řízení zanechal svým dědicům 666 000 zlatých.


  • bydliště

   Brno:
   - Lidická 20
   - Cejl 68


  • jiné pocty

   za zásluhy o rozvoj průmyslu a zemědělství byla rodina 27. 10 1873 povýšena do šlechtického stavu


  • zaměstnání

   vlastnil dvě mechanické přádelny vlny v Brně,
   ve vlnařství začal podnikat v roce 1827 se svým švagrem Josefem Kellerem v Brně na předměstí Velká Nová č. 28 a 29 (nyní Lidická), jehož byl tichým společníkem při provozu mechanické přádelny vlny (ve skutečnosti vedl sám, společník byl nemocen)

   společně se svým syny (Wilhelmem JosefemMoritzem Aloisem) koupil v roce 1858 za 275 000 zlatých a převzal od Brünner Spinnfabriksgesellschaft bývalou Soxhletovou mechanickou přádelnu vlny v Brně, Cejl č. 68, při koupi splatil ihned 100 000 zlatých

   v roce 1858 požádal o udělení formálního zemského továrního oprávnění k výrobě mykané příze pro Brno,
   na základě společenské smlouvy se svými syny požádal o zápis firmy Josef Teuber et Söhne do obchodního rejstříku pro společnost

   v roce 1853 se podílel na základě společenské smlouvy s Aloisem Kupkou a Josefem Heinrichem Sopuchem vkladem 75 000 zlatých jako tichý společník na provozu cukrovaru v Modřicích u Brna, když se tento změnil v roce 1856 v akciovou společnost Mödritzer Zuckerfabrik, zasedal v jeho správní radě

   majitel velkostatku v Křižanově (okres Žďár nad Sázavou)

  • odborné a zájmové organizace

   člen brněnského obecního výboru v letech 1861–1872,
   člen výboru II. městského brněnského obvodu,
   Deutscher Fortschrittsverein (člen),
   Mährischer Gewerbeverein (člen)


  • poznámky

   Přádelna (Cejl č. 68) vyráběla přízi ve mzdě pro majitele menších vlnařských podniků, kteří neměli přádelnu.
   V roce 1865 zakoupil velkostatek Křižanov (okr. Žďár nad Sázavou) za 525 000 zlatých od rodiny Zhořských ze Zhoře.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Augustin Keller
   synovec i společník ve firmě Josef/Jakob Josef Keller
   švagr a současně společník firmy


  • partneři

   Aloisie Teuberová (Kellerová)
   sňatek: 1828, Brno


  • děti

   Wilhelm Josef Teuber
   Moritz Alois Teuber


  • ulice

   Lidická
   bydliště i sídlo firmy mechanická přádelna vlny v Lidické ulici č. 28 a 29 (od roku 1827) Cejl
   bydliště i sídlo firmy (bývalá Soxhletova) mechanická přádelna vlny na Ceju 68 (od roku 1858)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 01. 05. 2020