Josef Teuber

* 11.3.1800 Broumov (okres Náchod) – † 1.8.1881 Brno


průmyslník ve vlnařství a cukrovarnictví, velkostatkář


šlechtický predikát

von (od 27. 10.1873)


národnost

německá


státní příslušnost

Habsburská monarchie, Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


nej...

Evropa: v roce 1858 největší přádelna vlněné příze (zaměstnávala kolem 400 osob), nacházela se na Cejlu č. 68


zajímavé okolnosti

výrobky jeho vlnařské firmy byly oceněny jako prvotřídní na průmyslových výstavách v roce 1862 v Londýně, 1867 a 1878 v Paříži, 1873 ve Vídni.
Velmi dobrý hospodář, v pozůstalostním řízení zanechal svým dědicům 666 000 zlatých.


bydliště

Brno:
- Lidická 20
- Cejl 68


jiné pocty

za zásluhy o rozvoj průmyslu a zemědělství byla rodina 27. 10 1873 povýšena do šlechtického stavu


zaměstnání

vlastnil dvě mechanické přádelny vlny v Brně,
ve vlnařství začal podnikat v roce 1827 se svým švagrem Josefem Kellerem v Brně na předměstí Velká Nová č. 28 a 29 (nyní Lidická), jehož byl tichým společníkem při provozu mechanické přádelny vlny (ve skutečnosti vedl sám, společník byl nemocen)

společně se svým syny (Wilhelmem Josefem a Moritzem Aloisem) koupil v roce 1858 za 275 000 zlatých a převzal od Brünner Spinnfabriksgesellschaft bývalou Soxhletovou mechanickou přádelnu vlny v Brně, Cejl č. 68, při koupi splatil ihned 100 000 zlatých

v roce 1858 požádal o udělení formálního zemského továrního oprávnění k výrobě mykané příze pro Brno,
na základě společenské smlouvy se svými syny požádal o zápis firmy Josef Teuber et Söhne do obchodního rejstříku pro společnost

v roce 1853 se podílel na základě společenské smlouvy s Aloisem Kupkou a Josefem Heinrichem Sopuchem vkladem 75 000 zlatých jako tichý společník na provozu cukrovaru v Modřicích u Brna, když se tento změnil v roce 1856 v akciovou společnost Mödritzer Zuckerfabrik, zasedal v jeho správní radě

majitel velkostatku v Křižanově (okres Žďár nad Sázavou)


odborné a zájmové organizace

člen brněnského obecního výboru v letech 1861–1872,
člen výboru II. městského brněnského obvodu,
Deutscher Fortschrittsverein (člen),
Mährischer Gewerbeverein (člen)


poznámky

Přádelna (Cejl č. 68) vyráběla přízi ve mzdě pro majitele menších vlnařských podniků, kteří neměli přádelnu.
V roce 1865 zakoupil velkostatek Křižanov (okr. Žďár nad Sázavou) za 525 000 zlatých od rodiny Zhořských ze Zhoře.osoby

Josef Augustin Keller
synovec i společník ve firmě Josef/Jakob Josef Keller
švagr a současně společník firmy


partneři

Aloisie Teuberová (Kellerová)
sňatek: 1828, Brnoulice

Lidická
bydliště i sídlo firmy mechanická přádelna vlny v Lidické ulici č. 28 a 29 (od roku 1827) Cejl
bydliště i sídlo firmy (bývalá Soxhletova) mechanická přádelna vlny na Ceju 68 (od roku 1858)


Jord


Aktualizováno: 01. 05. 2020