Wilhelm Josef Teuber

* 29.7.1829 Brno – † 2.10.1884 Brno


průmyslník ve vlnařství, velkostatkář, poslanec Moravského zemského sněmu


šlechtický predikát

von (od 27. 10. 1873)


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Zakladatel nadace pro podporu zchudlých měšťanů. V pozůstalostním řízení zanechal 822 000 zlatých.


bydliště

Brno, Cejl 68


vyznamenání a pocty

Řád Františka Josefa


zaměstnání

v roce 1858 s otcem Josefem a bratrem Moritzem Aloisem založil firmu Josef Teuber et Söhne, v níž byl veřejným společníkem,
po smrti otce (1882) vedl přádelnu vlny, kde zaměstnával přes 300 dělníků

od otce Josefa Teubera převzal jeho podíl ve společnosti Josef Keller et Comp. na základě společenské smlouvy z roku 1855 s Josefem Kellerem ml., společnost se rozešla již v roce 1858

podílel se na založení a provozu firmy Brünner Kammgarnspinnerei, v níž byl akcionářem a v letech 1880–1884 členem správní rady

od roku 1869 byl viceprezidentem a od roku 1883 prezidentem správní rady K.K. Wollwaren-Industrue Gesellschaft v Brně

majitel velkostatku v Křižanově (okres Žďár nad Sázavou)


odborné a zájmové organizace

člen brněnského obecního výboru v roce 1884,
Schulverein (člen),
Kaiser Josef - Denkmal verein (člen)


poznámky

Roku 1858 společně se svým otcem a mladším bratrem koupil za 275 000 zlatých (první splátku 100 000 zlatých zaplatili ihned) bývalou Soxhletovou mechanickou přádelnu vlny v Brně (nyní Cejl č. 68). Šlo o největší přádelnu vlněné příze na evropském kontinentu zaměstnávající tehdy kolem 400 osob.partneři

Eugenie Marie Barbara Teuberová (Soxhletová)
sňatek: 1864, Tuřany (Brno)
sourozenci

ulice

Cejl
bydliště


Jord


Aktualizováno: 13. 12. 2018