Med. Dr. Gustav Kroczak

* 1.10.1812 Brno – † 15.11.1877 Vyškov (okres Vyškov)


lékař; sanitární rada a ředitel zemské nemocnice v Brně
dítě osobnosti: Chir. Dr. Wenzel Kroczak


bydliště

Brno:
- Grosser Platz - Velké náměstí
- Neue Fröhlichergasse čp. 16 (dnes Česká)
- Krautmarkt (Zelný trh) čp. 294
- Pekařská 53

Vyškov čp. 161 (místo úmrtí)


vzdělání

studium medicíny ve Vídni (19. 12. 1836 titul Med. Dr.)


zaměstnání

praktický lékař v Brně (lékařskou praxi zahájil 18. 1. 1837),
bezplatný sekundární lékař ve všeobecném zaopatřovacím ústavu (od 24. 1. 1837),
bezplatný fysikus nemocnice alžbětinek v Brně (od října 1837),
fysikus provinční trestnice a robotárny (Provinzial Straf- und Arbeitshaus) (provizorní fysikus od 11. 6. 1841),
fysikus ústavu šlechtičen (doloženo v letech 1844–1847),
osobní lékař arcivévodkyně Alžběty Rakouské,
ředitel moravské zemské nemocnice u sv. Anny v letech 1867–1877 (jako primář vedl část interního oddělení)


odborné a zájmové organizace

člen stavovské zdravotní komise pří moravském místodržitelství,
zemský sanitní rada,
Verein praktischer Aerzte in Brünn (člen),
člen lékařské fakulty ve Vídni


hrob

původně Městský hřbitov v Brně při dnešní Kounicově ulici, 4. 11. 1902 exhumovány a uloženy ostatky exhumovaných osob ze zvláštních hrobů č. 3711, 3719 a 3706 na městském hřbitově - byli to Gustav Kroczak († 1877), Anna Kroczak († 1876) a Eduard Kroczak (†1875) - nyní Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 24, řada 1, hrob č. 81 (nyní, 2022, hrob v nájmu jiného majitele -LucKub)


poznámky

Když se Med. Dr. Gustav Kroczak (podepsal se Kročzak -Menš) ucházel o místo fysika provinční trestnice v roce 1841, uvedl znalost německého i českého jazyka. Vysoce hodnocena byla jeho odbornost, píle a dobré výsledky v zaopatřovacím ústavu i u alžbětinek, jeho bezplatná praxe činila 4 roky a 6 měsíců.
V poznámce k hodnocení je uvedeno, že jeho otec Wenzel Kroczak byl vyznamenán střední zlatou civilní medailí. Jako lékař byl velice oblíbený a vyhledávaný.
Převezen k pohřbení do Brna.ulice

Krautmarkt (Zelný trh)
v domě čp. 300 rodný dům, bydliště v domě čp. 294 Pekařská
bydliště Neue Fröhlichergasse
bydliště doložené v letech 1841–1843 (dnes Česká) Grosser Platz - Velké náměstí
bydliště v domě čp. 98 (doloženo v letech 1837–1840), znovu bydliště v domě čp. 79 (doloženo v letech 1844–1847)


stavby

park Tyršův sad
Kounicova
místo původního pohřbení, zvláštní hrob č. 3711
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

18. 11. 1877
Pohřeb Med. Dr. Gustava Kroczaka


Menš


Aktualizováno: 30. 05. 2022