prof. PhDr. Jiří Horák, DrSc.

* 4.12.1884 Benešov u Prahy – † 14.8.1975 Martin


slavista, profesor komparatistiky a dějin slovanských literatur na univerzitách v Brně a v Praze, etnograf - Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, diplomat


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

Pod vlivem dojmů z Národopisné výstavy česko-slovanské konané v roce 1895, kterou navštívil s vlastenecky orientovanými rodiči v jedenácti letech, se rozhodl stát folkloristou.
S rodinou své nastávající ženy se seznámil při objednávání etnografické literatury z jejich nakladatelství, první setkání se slečnou Annou proběhlo v Matici slovenské, kam přišel studovat rukopisnou sbírku lidových písní.


vzdělání

1902–1908 FF UK v Praze - obor slavistika a germanistika (1919 habilitace na Univerzitě Karlově pro srovnávací dějiny slovanských literatur a lidového bádání)


jiné pocty

řádný člen ČSAV


dílo

zobrazit


zaměstnání

1908–1919 středoškolský profesor na gymnáziích v Praze,
FF MU v Brně (v letech 1922–1926 mimořádný profesor),
FF UK v Praze (v letech 1926–1951 řádný profesor),
1952–1971 Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV (v letech 1957–1964 jeho ředitel)


odborné a zájmové organizace

Česká akademie věd a umění,
Královská česká společnost nauk,
Národopisná společnost československá


poznámky

v letech 1945–1948 velvyslanec v SSSR
hub, Kal


Aktualizováno: 30. 11. 2019