Internetová encyklopedie dějin Brna

Jiří Hájek

  PhDr. Jiří Hájek, CSc.


  • * 12.2.1932 Brno – † 6.8.1998 Brno


  • literární historik a kritik; editor, redaktor, scénárista; spolupořadatel korespondence J. Mahena


  • pseudonym

   Jiří Hek

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Brně (1952 maturita),
   1952–1957 FF MU v Brně - obory čeština, literární věda, ruština, divadelní věda (1967 titul PhDr., 1991 CSc. - tento titul získal až v rámci rehabilitace)

  • vyznamenání a pocty

   Cena osvobození města Brna (1951),
   Krajská cena Bedřicha Václavka (1965),
   Cena nakladatelství Blok (1967)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1958–1960 MuMB - zakladatel literárně historického pracoviště,
   od roku 1961 MZM - vedoucí literárního oddělení (v letech 1973–1983 z politických důvodů byl vedení zbaven),
   v 90. letech externě přednášel studentům FF MU

  • odborné a zájmové organizace

   Společnost Jiřího Mahena (spoluzakladatelem, redigoval její občasník Milíř)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H34, hrob č. 211


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jiří Mahen
   jeho korespondence byla pořádána J. Hájkem Štěpán Vlašín
   spolupráce při pořádání korespondence Jiřího Mahena


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   19. 11. 2013
   Otevření Centra kulturních dějin 20. století
   zakladatel oddělení dějin literatury MZM


  • autor

   hub, mát


Aktualizováno: 10. 02. 2020