Karl Laurenz Mathias Butschek

* 18.9.1796 Brno – † 16.2.1867 Brno


podnikatel ve výrobě kávové náhražky, v provaznictví a lnářství a v mydlárenství


národnost

německá


státní příslušnost

Habsburská monarchie, Rakouské císařství


zajímavé okolnosti

Při výrobě kávové náhražky bylo zaměstnáno na 70 osob. V letech 1832–1833 bylo prodáno 242 492 centnýřů cikorky většinou vyvážené včetně Moravy do Uher, Slavonska, Sedmihradska, Haliče, Štýrska a Rakous.
Při výrobě plátenického zboží (od roku 1854) bylo zaměstnáno na 200 osob. Jeden sortiment (lodní plachty) byl též dodáván císařskému válečnému námořnictvu.


bydliště

Brno, Lidická č. 59


vyznamenání a pocty

Řád Františka Josefa za zásluhy o rozvoj průmyslu (1854)


jiné pocty

stříbrná medaile za výrobky z konopné příze udělená v roce 1845 na živnostenské výstavě ve Vídni


zaměstnání

jako obchodník s kořením v Brně v roce 1831 požádal (společně s Friedrichem Jakobem Graffem z Graffenfeldu) o tovární oprávnění k výrobě kávové náhražky z čekanky (sídlo firmy Velká Nová č. 52 - nyní Lidická ulice č. 59),
v roce 1845 se společníkem Graffem založili na panství Glognitz (Rakousko) podnik na výrobu konopné příze na základě zemského továrního oprávnění od dolnorakouské vlády,
výroba konopného zboží byla se souhlasem dolnorakouské vlády přenesena v roce 1846 do Brna,
v roce 1854 Karl Butschek požádal o rozšíření zemského továrního oprávnění na výrobu všeho druhu přádelnických a mechanických tkalcovských výrobků pro Brno,
spolu s velkoobchodní firmou Carl Stummer založil firmu K.K. priv. Leinen-, Spinn- und Webefabrik,
s brněnskými mydláři (Ferdinandem Semmlerem, Vincencem Lunaczkem a Adolfem Schnittem) založil na základě společenské smlouvy v Komárově (nyní část Brna, Dornych č. 17) továrnu na stearinové svíčky a mýdlo (firma K.k. priv. Brünner Stearin Kerzenfabrik von Karl Butschek et Comp.),
podnikal mimo jiné i v cukrovarnictví,
byl akcionářem společnosti Brünner Zuckerfabrik Aktiengesellschaft v Brně (předměstí Olomoucká)


odborné a zájmové organizace

v letech 1851–1860 člen obecního výboru,
obvodního výboru pro vnitřní městopartneři

Marie Wilhelmine Butschek (Smetana)
sňatek: 1824, Brno
(první manželka)
Antonie Suzanna Nepomucena Butschek (Haas, ovdovělá Seitter)
sňatek: 1836
(druhá manželka)
Berthe Anna Butschek (Watterichová)
sňatek: 1854, Brno
(třetí manželka)
ulice

Lidická
bydliště


události

1854
Provozování textilní firmy Karl Butschek
zakladatel a majitel


Jord


Aktualizováno: 27. 01. 2016