Ferdinand Konrad Buschak

* 1819 Borynja (Ukrajina) – † 24.10.1878 Brno


knihkupec, majitel tiskárny


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


bydliště

Brno:
- Husova 2
- Veveří 59


zaměstnání

v roce 1848 založil s Friedrichen Irrgangem v Brně knihtiskárnu (Buschak et Irrgang),
od roku 1870 uveden jako majitel knihtiskárny a novin a obchodník s knihami,
po jeho úmrtí převzal a vedl firmu dále společník F. Irrgang


odborné a zájmové organizace

v letech 1861–1862 člen brněnského obecného výboru


poznámky

majetkové poměry - aktiva v pozůstalosti dosahovala výše 80 000 zlatých
ulice

Husova
bydliště Veveří
bydliště


Jord


Aktualizováno: 27. 01. 2016