Internetová encyklopedie dějin Brna

Lumír Sommer

  prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc.


  • * 19.1.1929 Opava


  • chemik, vysokoškolský profesor


  • cena města

   v oboru přírodní vědy (2002)


  • vzdělání

   Masarykova univerzita - Spektrofotometrické studium komplexů (1952 titul RNDr.),
   Masarykova univerzita - Spektrofotometrické studium komplexotvorných rovnováh v roztoku (1958 titul Doc.),
   VŠCHT v Praze - Studium komplexotvorných rovnováh v roztoku pro analytické účely (1964 titul DrSc.),
   Masarykova univerzita - Analytická chemie (1964 jmenován profesorem)
   Masarykova univerzita (2000 prof. emeritus)

  • vyznamenání a pocty

   1968: Gregor Mendel award for Sci Brno,
   1998: Hanušova medaile za zásluhy o chemii (Česká společnost chemická),
   2001 a 2007: American Medal of Honor (American Biographical Centre),
   2001 a 2004: Zlatá medaile (MU),
   1997/1998, 2000, 2001, 2002 a 2003–2006: “Man of the Year” (International Biographical Centre),
   2004: Pamětní medaile VUT v Brně,
   2006: World Medal of Freedom (American Biographical Institute),
   1975: Pamětní medaile (Vysoká škola báňská - Technická univerzita),
   1979: Pamětní medaile (Univerzita Palackého v Olomouci),
   2012: Medaile za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství


  • zaměstnání

   1946–1995 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (vedoucí katedry analytické chemie, v letech 1962–1965 a 1989–1991 děkan),
   od roku 1995 Fakulta chemická VUT v Brně


  • prameny, literatura


  • události

   21. 12. 1964
   Návštěva ministra školství Čestmíra Císaře na Přírodovědecké fakultě
   děkan Přírodovědecké fakulty


  • související odkazy

   Životopis prof. Sommera


  • autor

   blat


Aktualizováno: 16. 01. 2018