prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc.

* 19.1.1929 Opava – † 2.4.2019


chemik, vysokoškolský profesor


cena města

Brna, v oboru přírodní vědy (2002)


vzdělání

Masarykova univerzita - Spektrofotometrické studium komplexů (1952 titul RNDr.),
Masarykova univerzita - Spektrofotometrické studium komplexotvorných rovnováh v roztoku (1958 titul doc.),
VŠCHT v Praze - Studium komplexotvorných rovnováh v roztoku pro analytické účely (1964 titul DrSc.),
Masarykova univerzita - Analytická chemie (1964 jmenován profesorem),
Masarykova univerzita (2000 prof. emeritus)


vyznamenání a pocty

1968: Gregor Mendel award for Sci Brno,
1998: Hanušova medaile za zásluhy o chemii (Česká společnost chemická),
2001 a 2007: American Medal of Honor (American Biographical Centre),
2001 a 2004: Zlatá medaile (MU),
1997/1998, 2000, 2001, 2002 a 2003–2006: “Man of the Year” (International Biographical Centre),
2004: Pamětní medaile VUT v Brně,
2006: World Medal of Freedom (American Biographical Institute),
1975: Pamětní medaile (Vysoká škola báňská - Technická univerzita),
1979: Pamětní medaile (Univerzita Palackého v Olomouci),
2012: Medaile za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství


zaměstnání

1946–1995 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (vedoucí katedry analytické chemie, v letech 1962–1965 a 1989–1991 děkan),
od roku 1995 Fakulta chemická VUT v Brně


prameny, literatura

události

21. 12. 1964
Návštěva ministra školství Čestmíra Císaře na Přírodovědecké fakultě
děkan Přírodovědecké fakulty


související odkazy

blat


Aktualizováno: 26. 02. 2022