Internetová encyklopedie dějin Brna

Miroslav Riedl

  PhDr. Miroslav Riedl, CSc.


  • * 2.9.1922 Uherské Hradiště – † 19.3.1999 Brno


  • vysokoškolský pedagog


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   za války byl dva měsíce nuceně nasazen v Schoenebecku u Magdeburku, pak uprchl a až do konce války se ukrýval


  • bydliště

   Brno, Hluboká 5


  • vzdělání

   vyučil se knihařským dělníkem,
   1949–1954 Pedagogická fakulta v Praze (1967 titul PhDr., 1991 titul CSc.)


  • dílo

   Ve svém díle se zabýval především dějinami pedagogiky světové i české, dějinami školství na Moravě a komeniologií.

   Z prací např.:
   Zavádění povinné školní docházky na území současného Jihomoravského kraje. 2 díly (1982, 1983).


  • zaměstnání

   1945–1948 knihařský dělník (tiskárna Orbis, Umění lidu, tiskárna Blahoslav, knihařství Počta),
   1954–1960 pedagogické školy v Brandýse nad Labem, v Praze a v Kroměříži,
   1960–1964 Pedagogický institut Gottwaldov,
   1964–1984 PdF UJEP v Brně - katedra pedagogiky a psychologie

  • politická orientace

   KSČ (1946)


  • prameny, literatura


  • ulice

   Hluboká
   bydliště


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 14. 03. 2020