Eugen Braida

* 1813 Troubky – † 26.6.1880 Brno-Královo Pole


správní úředník, krajský představený, místodržící rada, statkář; v letech 1861–1865 poslanec moravského zemského sněmu za 2. sbor velkostatkářů


šlechtický titul

hrabě


šlechtický predikát

Ronsecco a Cornigliano


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

v letech 1838 až 1869 držel statek Troubkyčestný občan

čestný občan měst Judenburg (Rakousko), Svitavy a obce Přízřenice


vzdělání

právnická fakulta


vyznamenání a pocty

rytíř Řádu železné koruny 3. třídy


jiné pocty

komoří


zaměstnání

1833–1841 Štýrský Hradec (štýrské gubernium, krajský úřad tamtéž),
1841–1845 Štýrský Hradec (štýrské gubernium),
1845–1848 Vídeň (dvorská kancelář),
1848–1849 Judenburg (Rakousko, štýrský krajský úředník),
1850–1855 Štýrská Hradec (štýrské okresní hejtmanství),
1855–1860 Brno (krajský úřad),
1860 a 1862–1867 Brno (místodržitelství),
v roce 1867 odešel do penze


odborné a zájmové organizace

člen štýrské Hospodářské společnosti arcivévody Jana,
protektor brněnského mužského pěveckého Hudebního spolku (Brünner Männergesang-Verein),
stál u zrodu brněnského Hudebního spolku (Brünner Musikverein),
ředitel Moravsko-slezského vzájemného ústavu pojišťovacího,
člen historicko-statistické a sekce Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědypoznámky

Pocházel ze staroitalského rodu, jehož linie získala baronský titul a český inkolát v roce 1739.
Pohřeb se konal 29. 6. 1880 z domu č. 10 v Králově Poli na Královopolský hřbitov.partneři

Anna Wagensperg
sňatek: 1838

stavby

Královopolský hřbitov
Myslínova
místo posledního odpočinku


Jord, Menš


Aktualizováno: 04. 04. 2019