Michael Forgatsch (Forgács)

* 26.9.1800 Hranice – † 20.12.1888 Brno


v letech 1822–1862 správní úředník, v letech 1867–1870 poslanec moravského zemského sněmu za 2. sbor velkostatkářů


šlechtický titul

svobodný pán


šlechtický predikát

de Ghymes


státní příslušnost

Habsburská monarchie, Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


bydliště

Staré Brno 146 (1857),
Brno, Bašty 7


vzdělání

právnická fakulta


jiné pocty

komoří


zaměstnání

1822–1824 Opava (slezský krajský úřad),
1824–1829 Brno (moravskoslezské gubernium, prezidiální kancelář),
1829–1837 Brno (krajský úřad),
1837–1847 Olomouc (krajský úřad),
1847–1850 Uherské Hradiště (krajský úřad),
1850–1855 Znojmo (krajský úřad),
1855–1862 Brno (krajský úřad)


odborné a zájmové organizace

člen historicko-statistické sekce Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědy


poznámky

Pocházel z vedlejší, baronské větve uherského hraběcího rodu Forgáchů, která získala v roce 1649 český inkolát a o dva roky později český baronský titul.
Rod měl dlouholetou vojenskou tradici, od přelomu 18. a 19. století se výrazně prosazoval i ve státních službách.ulice

Bašty
bydliště


Jord


Aktualizováno: 27. 01. 2016