Internetová encyklopedie dějin města Brna

Věra Strelcová-Wasserbauerová

  doc. PhDr. Věra Strelcová-Wasserbauerová


  • * 11.2.1906 Brno – † 17.7.1981 Brno


  • operní pěvkyně, překladatelka, pedagožka a hudební vědkyně


  • rodné jméno

   Zachová, rozloučená Strelcová (toto příjmení znovu přijala v roce 1950)

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Podle zápisu matrikáře z 5. 10. 1950 v matrice oddaných „zde zapsaná nevěsta přijala podle § 5 zákona č. 55/1950 Sb. místo dosavadního příjmení Wasserbauerová své dřívější příjmení Strelcová. Její příjmení je nyní Strelcová a nikoliv Wasserbauerová.“


  • bydliště

   Brno, Tivoli 1


  • vzdělání

   Státní dívčí reformní reálné gymnázium v Bratislavě (1925 maturita),
   Filozofická fakulta University Jana Amose Komenského v Bratislavě - obor hudební věda (1929 promoce),
   Hudebně dramatická akademie v Bratislavě - obor operní a koncertní zpěv (absolvovala v roce 1929),
   soukromé studium zpěvu v Bratislavě (prof. J Egem) a ve Vídni (prof. H. Geyrová),
   konzervatoř v Brně (zdokonalení pěvecké techniky u Máši (Marie) Fleischerové),
   FF MU - obor hudební věda (1950 titul PhDr.)

  • jiné pocty

   Čestné uznání za významný podíl na budování naší socialistické vlasti a na rozvoji města Brna (1965),
   vyznamenání Za vynikající práci (1966)


  • dílo

   zobrazit SLOVENSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO:
   - Micaela (G. Bizet: Carmen)
   - Zerbinetta (R. Strauss: Ariadna na Naxu, 1931)
   a další.

   ZEMSKÉ DIVADLO V BRNĚ:
   - Mařenka (B. Smetana: Prodaná nevěsta)
   - Esmeralda (B. Smetana: Prodaná nevěsta)
   - Blaženka (B. Smetana: Tajemství)
   - Ludiše (B. Smetana: Braniboři v Čechách)
   - Jitka (B. Smetana: Dalibor)
   - Katuška (B. Smetana: Čertova stěna)
   - Anežka (O. Ostrčil: Poupě, 1937)
   - Bystrouška (L. Janáček: Příhody lišky Bystroušky, 1939)
   - Pamina (W. A. Mozart: Kouzelná flétna,1939)
   - Terinka (A. Dvořák: Jakobín, 1941)
   - Jenůfka (L. Janáček: Její pastorkyňa)
   - Kristýnka (L. Janáček: Věc Makropulos)
   - Aljeja (L. Janáček: Z mrtvého domu)
   a další.

   PŘEKLADY:
   - písně M. P. Musorgského, Stravinského, Szymanovského aj.
   - Čertovo manželství (O. Respighi, 1939)
   - Soročinský jarmark (M. P. Musorgskij, 1940)
   - Služka paní (G. B. Pergolesi, 1940)
   - Trojané (H. Berlioz, 1940)
   - Ernani (G. Verdi)
   - Tristan a Isolda (R. Wagner).


  • zaměstnání

   Hudebně dramatická akademie v Bratislavě (výuka operního zpěvu v letech 1929–1933),
   Slovenské národní divadlo (pohostinské vystupování),
   Zemské divadlo v Brně (1933–1947 sólistka),
   České lidové divadlo v Brně (1943–1944 sólistka),
   opera v Ostravě (1944–1946 sólistka),
   konzervatoř v Brně (1945–1951 výuka sólového zpěvu),
   JAMU v Brně (od roku 1950, docentka teorie opery a od roku 1952 i zpěvu, v letech 1962–1964 vedoucí katedry zpěvu a operní režie),
   Operní studio JAMU (v letech 1958–1968 dramaturgyně)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25e, hrob č. 13


  • poznámky

   Věnovala se i koncertnímu zpěvu. Sólový part zpívala např. v brněnské premiéře Vycpálkova Českého requiem v květnu 1943.
   Během druhé světové války byla totálně pracovně nasazena v muniční továrně v Tišnově.
   Věnovala se také překladu (zejména operních libret) z italštiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny.
   při slavnostním otevření Zemského divadla v Brně po osvobození 25. 5. 1945 zpívala Mařenku z Prodané nevěsty. Pěveckou kariéru ukončila v roce 1947.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Matriky, Brno (městská rada). Oddaní 1942–1942"
   "Postavy brněnského jeviště II. (1884-1989)"
   "Český hudební slovník osob a institucí / Vitula, Jiří"
   "Jak jsem je znala. Vzpomínky na významné osobnosti kulturního života spjaté s Brnem "
   "Příběhy brněnských hřbitovů"


  • osoby

   Máša (Marie) Fleischerová
   učitelka


  • partneři

   Miloš Wasserbauer
   sňatek: 21. 2. 1942, Brno (městská rada)


  • rodiče

   Vladimír Zach
   Augusta Zachová (Wapinska)


  • ulice

   Tivoli
   bydliště doložené v roce 1942 (dnes Jiráskova)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • události

   24. 5. 1939
   Pohřeb operní pěvkyně Aleksandry Čvanové
   pěvkyně při rozloučení


  • autor

   hub, mát, Menš


Aktualizováno: 19. 02. 2019