doc. PhDr. Věra Strelcová-Wasserbauerová

* 11.2.1906 Brno – † 17.7.1981 Brno


operní pěvkyně, překladatelka, pedagožka a hudební vědkyně


rodné jméno

Zachová, rozloučená Střelcová (toto příjmení znovu přijala v roce 1950)


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

Podle zápisu matrikáře z 5. 10. 1950 v matrice oddaných „zde zapsaná nevěsta přijala podle § 5 zákona č. 55/1950 Sb. místo dosavadního příjmení Wasserbauerová své dřívější příjmení Strelcová. Její příjmení je nyní Strelcová a nikoliv Wasserbauerová.“


bydliště

Brno:
- Tivoli 1
- Kotlářská 47


vzdělání

Státní dívčí reformní reálné gymnázium v Bratislavě (1925 maturita),
Filozofická fakulta University Jana Amose Komenského v Bratislavě - obor hudební věda (1929 promoce),
Hudebně dramatická akademie v Bratislavě - obor operní a koncertní zpěv (absolvovala v roce 1929),
soukromé studium zpěvu v Bratislavě (prof. J Egem) a ve Vídni (prof. H. Geyrová),
konzervatoř v Brně (zdokonalení pěvecké techniky u Máši (Marie) Fleischerové),
FF MU - obor hudební věda (1950 titul PhDr.)


jiné pocty

Čestné uznání za významný podíl na budování naší socialistické vlasti a na rozvoji města Brna (1965),
vyznamenání Za vynikající práci (1966)


dílo

zobrazit


zaměstnání

Hudebně dramatická akademie v Bratislavě (výuka operního zpěvu v letech 1929–1933),
Slovenské národní divadlo (pohostinské vystupování),
Zemské divadlo v Brně (1933–1947 sólistka),
České lidové divadlo v Brně (1943–1944 sólistka),
opera v Ostravě (1944–1946 sólistka),
konzervatoř v Brně (1945–1951 výuka sólového zpěvu),
JAMU v Brně (od roku 1950, docentka teorie opery a od roku 1952 i zpěvu, v letech 1962–1964 vedoucí katedry zpěvu a operní režie),
Operní studio JAMU (v letech 1958–1968 dramaturgyně)poznámky

Věnovala se i koncertnímu zpěvu. Sólový part zpívala např. v brněnské premiéře Vycpálkova Českého requiem v květnu 1943.
Během druhé světové války byla totálně pracovně nasazena v muniční továrně v Tišnově.
Věnovala se také překladu (zejména operních libret) z italštiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny.
při slavnostním otevření Zemského divadla v Brně po osvobození 25. 5. 1945 zpívala Mařenku z Prodané nevěsty. Pěveckou kariéru ukončila v roce 1947.
osoby

Máša (Marie) Fleischerová
učitelka Olga Morávková
společné koncerty Eva Zikmundová
studentka


partneři

Miloš Wasserbauer
sňatek: 21. 2. 1942, Brno (městská rada)ulice

Tivoli
bydliště doložené v roce 1942 (dnes Jiráskova) Kotlářská
poslední doložené bydliště v 70. letech


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

24. 5. 1939
Pohřeb operní pěvkyně Aleksandry Čvanové
pěvkyně při rozloučení


hub, mát, Menš


Aktualizováno: 29. 11. 2022