Robert Paul Fuhrmann

* 29.11.1914 Brno – † 16.6.2001 Toronto (Kanada)


válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


národnost

německá


vyznamenání a pocty

Československá medaile za chrabrost (udělil prezident republiky 13. 4. 1946, číslo matriky: 18.514)


zaměstnání

technický úředník v rodinné firmě Fuhrmann (od roku 1937),
od února 1939 prokurista závodu firmy v Hlinsku,
po osvobození krátce prozatimní národní správce firmy Mořic Fuhrmann


poznámky

Podařilo se mu odejít před okupací do zahraničí, jako četař aspirant byl do čs. zahraničního vojska odveden 25. 1. 1940, Londýn (Velká Británie), osobní číslo: Z; S-227.
Po osvobození se vrátil do ČSR, výměrem ministerstva průmyslu z 5. 9. 1945 byl jmenován prozatimním národním správcem firmy Mořic Fuhrmann. Výměrem ministra průmyslu z 29. 11. 1946 byla dříve zavedená národní správa odvolána a podnik byl předán původním majitelům, tedy Ing. Heinrichu Fuhrmannovi a pozůstalosti po Ing. Hansi Fuhrmannovi, zastoupené Robertem Fuhrmannem.
Po únoru 1948 byla do firmy znovu zavedena výměrem ZNV v Brně ze dne 4. 3. 1948 národní správa, národním správcem jmenovány Čs. závody textilní, národní podnik Praha.partneři

Ilva Fuhrmann (Kučerová)
sňatek: 3. 7. 1946, Brno (městská rada)
sourozenci

Menš


Aktualizováno: 02. 10. 2018