doc. MUDr. Otto Saxl, CSc.

* 13.5.1904 Brno – † 16.1.1972 Londýn (Velká Británie)


lékař; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

v roce 1948 pověřen vrchním zdravotním dozorem nad středisky pro řecké děti


bydliště

Brno:
- Údolní 13
- Kunzova 8


vzdělání

1923–1929 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (1945 docent dětského lékařství, 1966 titul CSc.)
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - francouzský jazyk a psychologie (1932 absolutorium)


dílo

- Diabetické koma u dítěte a jeho léčení. Praha 1955.
- Tuberkulósa kojeneckého a batolivého věku. Brno 1949.

Seznam publikací doc. dr. Saxla in Československá pediatrie, 1964, roč. 19, č. 10, s. 942–944.


zaměstnání

1932–1936 Německá dětská klinika v Praze,
od roku 1936 Dětská nemocnice v Brně - přednosta vnitřního a infekčního oddělení, během války v zahraniční armádě),
Výzkumný ústav pediatrický v Brně (vedoucí preventivně léčebné složky),
výuka na PdF MU


odborné a zájmové organizace

Svaz protifašistických bojovníků


poznámky

Za nacistické okupace byl zatčen dne 15. 3. 1939 z příkazu dr. Schwabeho (1. oddělení) a ve 12.45 hodin byl umístěn do cely číslo 2 věznice Policejního ředitelství v Brně na Orlí ulici. Propuštěn (? -Menš) byl dne 20. 3. 1939 (komisař Wongrand). V době zatčení byl svobodný.
Zřejmě tento zážitek z prvního dne okupace jej přiměl k odchodu do zahraničí, kde se přihlásil do zahraničního vojska, kam byl odveden 27. 8. 1941 na Středním východě. Osobní číslo: Z-10.501.268.ulice

Údolní
bydliště v roce 1939


Menš, Kal


Aktualizováno: 08. 05. 2019