prof. Ing. dr. agr. MVDr. Cyril Kučera

* 9.7.1893 Kucíny, okr. Plzeň – † 22.9.1967 Kroměříž


profesor zootechniky a nauky o krmení; správce školního statku Vysoké školy zvěrolékařské v Kuřimi u Brna


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


vzdělání

Česká vyšší reálka v Plzni,
zemědělský odbor Vysoké školy technické v Praze,
II. státní zkouška na Českém vysokém učení technickém v Praze 26. 9. 1914 (doktor technických věd tamtéž 24. 11. 1919, vysvědčení učitelské způsobilosti pro střední školy hospodářské 28. 11. 1919),
Vysoká škola zvěrolékařská v Brně (25. 11. 1922 zvěrolékař, 30. 1. 1923 doktor veterinární medicíny tamtéž)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1915–1919 hospodářský adjunkt u fy J. Veselý v Molitorově,
1919–1921 asistent na zvěrolékařském ústavu u prof. T. Kašpárka na Vysoké škole zemědělské při Českém vysokém učení technickém v Praze,
asistent na ústavu zootechnickém a stolici o krmení a krmivech VŠZv.,
přednosta ústavu zootechnického a stolice o krmení a krmivech (1926) VŠZv.,
Vysoká škola zemědělská Brno (převzal místo po zemřelém Josefu Tauferovi)


odborné a zájmové organizace

vedení redakce časopisu Praktický chovatel,
Klub chovatelů aierdalteriérůosoby

Antonín Hrůza
vedoucí ústavu Josef Taufer
C. Kučera po J. Tauferovi převzal výuku zootechniky na Vysoké škole zemědělské v Brně


Zatl


Aktualizováno: 04. 07. 2019