JUDr. Augustin Popelka

* 25.4.1854 Brno – † 22.5.1938 Brno


právník, první prezident Nejvyššího soudu v Brně po vzniku ČSR


šlechtický titul

rytíř


zajímavé okolnosti

„Dekretem presidia Národního výboru československého v Praze ze dne 15. 11. 1918 pres. č. I/18 jmenován I. presidentem nejvyššího soudu v Praze“.


bydliště

vzdělání

práva ve Vídni


dílo

V letech 1909–1918 spolupracoval na Slovníku veřejného práva.
Apologie našeho práva jazykového. Brno, Ústřední výbor Národní jednoty 1931.


zaměstnání

od roku 1876 finanční prokuratura v Brně,
od roku 1884 vlastní advokátní kancelář v Brně,
od roku 1899 povolán jako dvorní rada ke správnímu soudnímu dvoru ve Vídni (od roku 1912 senátní prezident),
1919–1930 první prezident Nejvyššího soudu v Brně po vzniku ČSR,
15. 9. 1920 – 26. 9. 1921 ministr spravedlnosti


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 56, řada 1, hrob č. 279–280


poznámky

Již během advokátní činnosti si získal pověst významného právního znalce.
V posledních letech úřednické činnosti se ve spolupráci s F. Pantůčkem věnoval otázkám jazykového práva, angažoval se zejména v otázce jazykového práva cizinců, „proslul jako vytrvalý bojovník proti rozšíření jazykového práva, přiznávaného národnostním menšinám v republice“.partneři

Ludovika Popelková (Rottová)
sňatek: 22. 5. 1886, Praha (kostel u Matky Boží před Týnem)
ulice

Šeříková
bydliště (dnes Heinrichova) Krautmarkt - Zelný trh
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Zelný trh)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

5. 11. 1919
Zahájení činnosti Nejvyššího soudu ČSR v Brně
první předseda Nejvyššího soudu ČSR


Menš


Aktualizováno: 13. 08. 2019