Eugene Billaudeau


učitel francouzského jazyka na německé, později české technice v Brně a na Masarykově univerzitě


zajímavé okolnosti

Za první světové války byl vězněn na brněnském Špilberku a poté ve Vídni jako „velezrádce“. Své zážitky z rakouských žalářů popsal v publikaci „Au Špilberk et a’ Vienne (1914–1915), kterou vydal vlastním nákladem v Brně v roce 1920.


bydliště

Brno, Běhounská 4/6


dílo

publikoval řadu učebnic francouzského jazyka, ale také francouzské anekdoty atp.


zaměstnání

ředitel jazykové školy Berlitz (Berlitz School) v Brně,
před 1. světovou válkou (v letech 1913–1914) učitel francouzského jazyka na brněnské německé technice,
po 1. světové válce vyučoval francouzštinu na brněnské české technice, po 2. světové válce na FF MUosoby

Bonifác Káňa
Eugene Billaudeau byl spolu s manželkou svědkem sňatku Bonifáce Káni


partneři

ulice

Běhounská
bydliště


stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210
vězněn na Špilberku v době první světové války


Jord, Menš


Aktualizováno: 22. 03. 2015