Internetová encyklopedie dějin Brna

Eugene Billaudeau

  Eugene Billaudeau  • učitel francouzského jazyka na německé, později české technice v Brně a na Masarykově univerzitě


  • zajímavé okolnosti

   Za první světové války byl vězněn na brněnském Špilberku a poté ve Vídni jako „velezrádce“. Své zážitky z rakouských žalářů popsal v publikaci „Au Špilberk et a’ Vienne (1914–1915), kterou vydal vlastním nákladem v Brně v roce 1920.


  • bydliště

   Brno, Běhounská 4/6


  • dílo

   publikoval řadu učebnic francouzského jazyka, ale také francouzské anekdoty atp.


  • zaměstnání

   ředitel jazykové školy Berlitz (Berlitz School) v Brně,
   před 1. světovou válkou (v letech 1913–1914) učitel francouzského jazyka na brněnské německé technice,
   po 1. světové válce vyučoval francouzštinu na brněnské české technice, po 2. světové válce na FF MU


  • prameny, literatura


  • osoby

   Bonifác Káňa
   Eugene Billaudeau byl spolu s manželkou svědkem sňatku Bonifáce Káni


  • partneři

   Jarmila Billaudeau


  • ulice

   Běhounská
   bydliště


  • stavby

   Hrad a pevnost Špilberk
   Špilberk 1/210
   vězněn na Špilberku v době první světové války


  • autor

   Jord, Menš


Aktualizováno: 22. 03. 2015