plukovník Georg Jacob Ogilvy

* 1605 Skotsko – † 7.6.1661 Brno


voják, velitel pevnosti Špilberk (před rokem 1638 až 1661)


šlechtický predikát

svobodný pán


národnost

skotská


bydliště

pevnost Špilberk,
mlýn v Želešicích,
dům v Brně na Kobližné ulici


vyznamenání a pocty

za zásluhy při obraně Špilberku a Brna proti Švédům povýšen na plukovníka a jmenován doživotním velitelem špilberské pevnosti,
povýšen do stavu svobodných pánů


dílo

Velitel pevnosti Špilberk (od 30. let 17. století) v hodnosti podplukovníka byl v době obléhání Brna Švédy 1645 podřízen veliteli města plk. de Souchesovi. Za své zásluhy na uhájení pevnosti i města povýšen na plukovníka a jmenován doživotním velitelem Špilberku, rovněž povýšen do stavu svobodných pánů.
Roku 1650 zakoupil svobodný mlýn v Želešicích s několika domky a městským právem, v roce 1653 dům v Brně v Kobližné ulici (dnes součást tzv. Schrattenbachova paláce, Kobližná 4).
Zanechal sedm dětí, syn Georg Benedikt (1651–1710), stejně jako vnuk Herman Carl, dosáhl vysokých vojenských hodností a funkcí.


zaměstnání

voják - velitel pevnosti


hrob

klášterní kostel Rajhrad


pojmenováno

restaurace na hradě Špilberku
osoby

Jean Louis Raduit de Souches
v době obléhání města Švédy nadřízený Ogilvyho
stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210
bydliště


události

15. 8. 1645
Generální útok švédských vojsk na město Brno a pevnost Špilberk odražen
velitel špilberské pevnosti
3. 5. 1645
Počátek obléhání Brna švédskými vojsky
velitel Špilberku


Jiv


Aktualizováno: 03. 08. 2022