prof. PhDr. Vladimír Groh

* 26.1.1895 Holešov (okres Kroměříž) – † 30.9.1941 Brno, Kounicovy koleje


klasický filolog, profesor starověkých dějin FF MU v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

roku 1937 zastupoval Masarykovu univerzitu při slavnostním otevření pohřební kaple J. A. Komenského v Naardenu


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Holešov čp. 98 (rodný dům),
Brno:
- Dobrovského
- Augustinská 20
- Sirotčí 56a


vzdělání

1905–1913 - II. české státní gymnázium v Brně,
1913–1919 obor klasická filologie na FF UK,
1919–1920 obor klasická filologie na literární fakultě Královské univerzity v Římě,
titul PhDr. - promován 9. 10. 1918 na FF UK v Praze,
25. 3. 1921 habilitace na FF UK v Praze


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam


jiné pocty

roku 1950 bylo jednáno o zhotovení pamětní medaile,
člen České akademie věd a umění I. třídy,
čestný člen Sdružení moravských spisovatelů,
jeho jméno je uvedeno na pamětní desce v Praze v budově Tyršova domu,
pamětní deska na rodném domě v Holešově


dílo

zobrazit


zaměstnání

1918–1919 středoškolský profesor dívčího reálného gymnázia Elišky Krásnohorské v Praze,
1919–1921 profesor českého státního (reálného) gymnázia v Praze II,
1921–1926 profesor městského dívčího reformovaného reálného gymnázia v Praze-Smíchově,
21. 3. 1926 mimořádný, v letech 1931–1941 řádný profesor starověkých dějin FF MU v Brně,
1934–1939 suplující profesor starověkých dějin Univerzity Komenského v Bratislavě


odborné a zájmové organizace

ústředí Československé obce sokolské (župa Jana Máchala, Sokol Brno I),
Matice moravská (člen, jednatel a místopředseda),
zednářská lóže „Cestou světla“,
Associazione Romana di Archeologia (čestný člen),
KČSN,
ČSAVU in memoriam dne 11. 3. 1947,
Učená společnost Šafaříkova,
Istituto di Studi Etruschi ve Florencii,
Sdružení pro Společnost národů (zakladatel brněnské pobočky v roce 1936),
Výbor pro pomoc demokratickému Španělsku,
Etické hnutí československého studentstva v Brně (předseda),
Sdružení kolektivní bezpečnosti,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


hrob

hřbitov v Holešově (kenotaf)


poznámky

Domovské právo v Brně obdržel 27. 1. 1901. V Brně se věnoval horlivě činnosti v Sokole, stal se členem jednoty Brno II a Brno I, kde pravidelně cvičil od roku 1936 v oddělení starších. Byl náměstkem starosty a starostou sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka a členem předsednictva Československé obce sokolské.
V odboji zapojen ve skupině Obrana národa (politická skupina), v Petičním výboru Věrni zůstaneme, byl v kontaktu s pražským odbojem (generál Bílý), sokolským odbojem (dr. Augustin Pechlát). Podílel se na zpravodajské službě, pravidelně byl ve spojení s cizinou prostřednictvím vysílačky umístěné v Židenicích.
Zatčen 6. února 1941. Stanným soudem v Brně odsouzen 30. 9. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a přípravu velezrady k okamžitému trestu smrti. Zpopelněn 2. 10. 1941 v Krematoriu města Brna.prameny, literatura

osoby

František Durďák
přítel Ferdinand Richter
spolupráce v odboji František Schacherl
spolupráce v době okupace


partneři

Marie Grohová (Roubalová)
sňatek: 10. 7. 1920, Praha (kostel Nejsvětější Trojice)
ulice

Augustinská
bydliště doložené v letech 1929–1937 (dnes Jaselská) Dobrovského
bydliště (dnes Jana Uhra) Sirotčí
bydliště doložené v době úmrtí (dnes Grohova)


osoba na objektech

oběti okupace FF MU
pamětní deska: Arne Nováka 1/01 oběti okupace
pamětní deska: Francouzská 87/02 uctění památky obětí okupace - V. Groh
jiná realizace: Grohova 56a/01 pamětní deska V. Groha
pamětní deska: Grohova 7/01 oběti Sokola Brno I ve světových válkách
pamětní deska: Kounicova 20-22/01


události

20. 10. 2023
Odhalení Kamene zmizelého - František Durďák
přítel
15. 11. 2021
Odhalení pamětní desky prof. PhDr. Arne Nováka
osobnost ze zakladatelské generace pedagogů Masarykovy univerzity
30. 9. 2021
Odhalení pamětní desky prof. PhDr. Vladimíra Groha
jemu pamětní deska odhalena
19. 7. 2013
Zasazení nových tzv. Stolpersteine (Kamenů zmizelých) v Brně 23. 11. 1947
Odhalení památníku TJ Sokol Brno I
oběti Sokola Brno I

další události (5)...


související odkazy

mapa
matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 7543, Matrika narozených Holešov 1891–1901, s. 120.


Čerm, Menš


Aktualizováno: 23. 10. 2023