Mgr. Jiří Friml, Ph.D.

* 1973 Nedakonice


rostlinný biolog; profesor buněčné biologie a systémové biologie


nej...

Evropa: první český vědec, oceněný Zlatou medailí Evropské organizace molekulární biologie (EMBO Gold Medal 2012)


zajímavé okolnosti

Profesor Friml objasnil funkci rostlinného hormonu auxinu, který rozhoduje o tvaru kořenů i listů, o růstu i době kvetení rostlin. Dokáže do jejich vývoje i zasahovat, ale současná evropská legislativa neumožňuje, aby se tyto poznatky přenesly do praxe, protože geneticky modifikované potraviny nebo rostliny nejsou povolené.


vzdělání

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně


jiné pocty

EMBO Gold Medal 2012,
Körber European Science Award 2010 (Körberova cena pro evropskou vědu 2010),
Heinz-Mayer Leibnitz prize


zaměstnání

stipendium v Ústavu Maxe Plancka pro šlechtění rostlin v Kolíně nad Rýnem (Max Planck Institute for Plant Breeding Desearch),
od roku 2007 působí na univerzitě v belgickém Gentu, vede laboratoř ve VIB (Vlámském ústavu pro biotechnologie)


odborné a zájmové organizace

Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity (čestný člen)



partneři

události

26. 9. 2011
Otevření Středoevropského technologického institutu CEITEC v Brně
vedoucí výzkumné skupiny „Vývojová a buněčná biologie rostlin“


Menš


Aktualizováno: 25. 01. 2014