prof. PhDr. František Chudoba

* 4.6.1878 Dědice u Vyškova – † 7.1.1941 Brno (zemská nemocnice)


anglista, literární historik a překladatel, profesor a zakladatel anglistiky na FF MU v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

vzdělání

Vyšší reálné gymnázium v Přerově (24. 7. 1897 maturita),
LF UK v Praze (nedostudoval ze zdravotních důvodů),
FF UK v Praze - obor český a německý jazyk (1. 7. 1905 PhDr., 12. 3. 1912 docent),
1899–1900 FF univerzity v Lipsku,
1909 FF univerzity v Berlíně,
1920 Fakulta svobodných umění univerzity v Oxfordu,
1920 FF MU v Brně (jmenován řádným profesorem)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1902–1904 středoškolský profesor na Zemské reálce v Kroměříži a Velkém Meziříčí,
1904–1912 profesor na Vyšší průmyslové škole v Brně,
1905–1906 profesor angličtiny na České obchodní akademii v Brně,
1912–1913 středoškolský profesor na gymnáziu v Truhlářské ulici v Praze II,
1917–1918 středoškolský profesor angličtiny na Československé obchodní akademii v Praze,
1920–1941 řádný profesor anglické řeči a literatury na FF MU v Brně,
1920–1922 externí profesor české řeči a literatury na King’s College v Londýně,
1927–1928 děkan FF MU


odborné a zájmové organizace

KČSN (od roku 1939),
ČAVU (od roku 1940),
Matice moravská,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


hrob

městský hřbitov v Přerově-Šířavě


pojmenováno

Platan profesora Chudobypojmenované ulice

Chudobova (Židenice)osoby

partneři

Marie Chudobová (Petrová)
sňatek: 1. 7. 1905, Praha (kostel sv. Vojtěcha)
ulice

Veveří
bydliště U botanické zahrady + Cihlářská
bydliště (dnes Botanická) Beischlägergasse
bydliště doložené v roce 1909 (dnes Antonína Slavíka)


objekty

Platan profesora Chudoby
památný strom: Veveří x Pekárenská 0/01
podle něj byl strom pojmenován


události

11/1921
Zahájení výuky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
osobnost ze zakladatelské generace pedagogů Masarykovy univerzity


související odkazy

Čerm


Aktualizováno: 13. 03. 2023