Prof. PhDr. František Chudoba

* 4.6.1878 Dědice u Vyškova – † 7.1.1941 Brno (zemská nemocnice)


anglista, literární historik a překladatel, profesor a zakladatel anglistiky na FF MU v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

vzdělání

Vyšší reálné gymnázium v Přerově (24. 7. 1897 maturita),
LF UK v Praze (ze zdravotních důvodů nedostudoval),
obor český jazyk - německý jazyk na FF UK v Praze (1. 7. 1905 titul PhDr.),
1899–1900 FF univerzity v Lipsku,
1909 filosofická fakulta univerzity v Berlíně,
1920 Fakulta svobodných umění univerzity v Oxfordu,
12. 3. 1912 habilitace na FF UK v Praze,
1920 jmenován řádným profesorem na FF MU v Brně


dílo

zobrazit


zaměstnání

1902–1904 středoškolský profesor na Zemské reálce v Kroměříži a Velkém Meziříčí,
1904–1912 Vyšší průmyslová škola v Brně,
1905–1906 profesor angličtiny na České obchodní akademii v Brně,
1912–1913 středoškolský profesor gymnázia v Truhlářské ulici v Praze II,
1917–1918 středoškolský profesor angličtiny na Československé obchodní akademii v Praze,
1920–1941 řádný profesor anglické řeči a literatury na FF MU v Brně,
1920–1922 externí profesor české řeči a literatury King’s College v Londýně,
1927–1928 děkan FF MU


odborné a zájmové organizace

ČAVU (od roku 1940),
KČSN (od roku 1939),
Matice moravská,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


hrob

městský hřbitov v Přerově-Šířavěpojmenované ulice

Chudobova (Židenice)osoby

partneři

Marie Chudobová (Petrová)
sňatek: 1. 7. 1905, Praha (kostel sv. Vojtěcha)
ulice

Veveří
bydliště U botanické zahrady + Cihlářská
bydliště (dnes Botanická) Beischlägergasse
bydliště doložené v roce 1909 (dnes Antonína Slavíka)


události

11/1921
Zahájení výuky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
osobnost ze zakladatelské generace pedagogů Masarykovy univerzity


související odkazy

Čerm


Aktualizováno: 18. 10. 2021