Richard Adalbert Franz Hiller

* 20.1.1856 Brno – † 13.11.1913 Brno


podnikatel ve slévárenství a výrobě hasičské techniky


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

firma jako výrobce zvonů a továrna na kovové zboží patřila k nejvýznamnějším svého druhu na Moravě


vzdělání

vyučil se řemeslu u otce,
reálka (Brno)


jiné pocty

výrobky firmy byly oceňovány od roku 1873 na mnohých výstavách (Vídeň, Opava, Gmunden, Štýrský Hradec),
Moravský živnostenský spolek jej vyznamenal stříbrnou medailí


zaměstnání

pracoval v Berlíně, Hamburku, Drážďanech a jiných německých městech,
v roce 1877 se vrátil do Brna, aby převzal podnik, který zatím vedla jeho matka (firma Ad. Hillers Witwe und Sohn),
v roce 1893 matka vystoupila z firmy (vstoupil do ní její mladší syn Adalbert Josef)


odborné a zájmové organizace

zastával čestné místo rady při brněnské měšťanské střelecké společnosti,
člen výboru Mährischer Jagtschutzverein


poznámky

Firma vyrobila např. zvon pro kostelní věž v Kutné Hoře a všechny větší moravské hasičské sbory u něj nakupovaly výzbroj. Dále firma vyráběla také zařízení pro pivovary a cukrovary.


Jord


Aktualizováno: 18. 01. 2020