prof. PhDr. Bohdan Chudoba

* 21.11.1909 Brno – † 2.1.1982 Madrid (Španělsko)


historik, archivář, překladatel, politický a kulturní publicista
dítě osobnosti: prof. PhDr. František Chudoba


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


zajímavé okolnosti

po únoru 1948 emigroval (USA, Španělsko)


bydliště

Brno:
- Beischlägergasse 19
- Veveří 75


vzdělání

První české gymnasium v Brně (1928 maturita),
univerzita v Brně (dnešní Filosofická fakulta Masarykovy univerzity), Oxfordu, Madridu, Římě a Vídni


dílo

zobrazit


zaměstnání

1937–1941 středoškolský profesor na gymnáziu v Tišnově,
1941–1942 profesor prvního českého gymnasia v Brně,
1942–1945 archivář českého zemského archivu v Praze,
1945–1946 zaměstnanec ministerstva informací,
1946–1948 poslanec Národního shromáždění za Čs. stranu lidovou
od roku 1949 přednášel historii a politologii na univerzitách v USA


politická orientace

antinacista,
člen II. odboje,
Čs. strana lidová - poslanec parlamentu ČSR (1946-48), předseda mládežnické organizace
člen Čs. strany lidové


odborné a zájmové organizace

SK Moravská Slavia (1925-48?), člen výboru atlet.odboru - zástupce náčelníka (1929-31), novinář a kronikář


poznámky

Konference, která se bude zabývat dílem historika Bohdana Chudoby, se bude konat v Praze na Staroměstském náměstí v Domě U Minuty (Skautský institut) v pondělí 17. 10. 2022 od 10.00 do 16.00 hodin.
osoby

Petr Lekavý
přítelsourozenci

ulice

Beischlägergasse
rodný dům (dnes Antonína Slavíka) Veveří
bydliště doložené v roce 1948


události

31. 5. 1947
Brněnské oslavy 950. výročí mučednické smrti sv. Vojtěcha
poslanec


Čerm, jiv


Aktualizováno: 07. 09. 2022