Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohdan Chudoba

Aktualizováno: 23. 01. 2020

Dr. Bohdan Chudoba (po pravici dvou žen v kloboucích a zástupci země, armády a vysokých škol při uvítání ostatků sv. Vojtěcha na Mendlově náměstí 31. května 1947.  Zdroj: AMB, fond U5 - sbírka footgrafiíí, album XXV 45, s. 20.