Arnold/Abraham Anton Grünfeld

* 24.12.1848 Brno – † 17.5.1919 Hohenau (Rakousko)


podnikatel v koželužství; císařský rada


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Rakousko


zajímavé okolnosti

císařský rada a honorární konsul Turecka v Brněvzdělání

vyučil se koželuhem


vyznamenání a pocty

Řád Františka Josefa


zaměstnání

v roce 1873 vstoupil do firmy otce (Maxmiliána Grünfelda) společně s bratrem Wilhelem jako veřejní společníci,
v roce 1899 byla firma vymazána z obchodního rejstříku neboť se přeměnila v Actiengesellschaft der k. k. priv. Brünner Lederfabrik vorm. Maxmilian Grünfeld se sídlem na Dornychu čp. 57,
byl dlouholetým předsedou její správní rady


odborné a zájmové organizace

od roku 1915 pokladník moravské pobočky Zentralverein Fluss- und Kanalschiffahrt in Österreich


poznámky

v roce 1901 přestoupil ve Volosku (Chorvatsko) ke katolickému vyznání


ulice

Plankengasse - Plotní
bydliště doložené v roce 1880 (dnes Plotní) Ferdinandsgasse (Ferdinandova)
bydliště doložené v letech 1890–1900 (dnes Masarykova)


Jord


Aktualizováno: 25. 10. 2023