prof. PhDr. Stanislav Souček

* 7.5.1870 Náchod – † 30.12.1935 Brno, nemocnice Milosrdných bratří


filolog slovanských jazyků, bohemista, komeniolog, literární historik, rektor Masarykovy univerzity


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

od mládí měl problémy se zrakem, dojížděl ke specialistovi do Vídně, v osmi posledních letech života mohl číst jen jedním okem, na druhém nosil střídavě pásku


bydliště

Náchod čp. 9 (rodný dům)

Brno:
- Hlinky 25
- Výstavní 24


vzdělání

1881–1888 gymnázium v Rychnově nad Kněžnou,
1889–1891 a 1893–1894 Univerzita Karlova v Praze (obor filologie a bohemistika),
1891–1892 univerzita ve Vídni (tentýž obor),
roku 1894 zkouška učitelské způsobilosti pro české střední školy v oboru latina-řečtina,
14. 11. 1905 doktorát na UK v Praze


dílo

zobrazit


zaměstnání

1892–1893 prozatímní výpomocný podučitel obecné školy v Hronově,
1894–1897 suplující středoškolský profesor Slovanského gymnázia v Olomouci,
1897–1900 suplující středoškolský profesor gymnázia v Králově Dvoře,
1900–1920 profesor II. českého státního gymnázia v Brně, Poříčí 5

Masarykova univerzita:
- v letech 1920–1935 řádný profesor českého jazyka a literatury na FF MU v Brně
- v letech 1920–1921 a 1923–1924 proděkan této fakulty; 1922–1923 její děkan
- v letech 1930–1931 rektor Masarykovy univerzity; 1931–1932 její prorektor


odborné a zájmové organizace

ČAVU (od roku 1913),
KČSN (od roku 1914),
pracovní výbor pro českou lidovou píseň (od roku 1911),
poradní sbor filologů při Ministerstvu školství a národní osvěty (od roku 1919),
předseda moravskoslezského výboru Státního ústavu pro lidovou píseň v Brně,
Učená společnost Šafaříkova,
Jednota českých filologů,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně,
Ústřední spolek jednota učitelských v zemi Moravskoslezské


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, původně v krematoriu v místnosti vyhrazené kolumbariu, tam v oddělení 3, schrána č. 48; po zrušení této místnosti urna přenesena do kolumbaria vně u krematoria, schrána č. 81 (rodinný hrob neuskutečněn)


poznámky

Zpopelněn v Krematoriu města Brna 3. 1. 1936.
Na Součkově smutečním oznámení je mezi dětmi uváděn ještě jistý Ing. Jaroslav Souček. Je však možné, že jde jen o záměnu jména a že měl být uveden Ing. Jaromír Souček.
Původně měl být pohřben v Čestném kruhu (skup. 25e, hrob č. 26), k tomu ale nedošlo pro úpravy této skupiny. Z čestných hrobů vyřazen 22. 11. 1979.pojmenované ulice

Součkova (Komín)osoby

partneři

Marie Součková (Letzelová)
sňatek: 5. 8. 1895, Náchod
ulice

Hlinky
bydliště Výstavní
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

21. 5. 1931
Slavnostní otevření novostavby Ústavu analytické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
rektor Masarykovy univerzity
11. 10. 1930
Slavnostní otevření nové budovy Ústavu pro soudní lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
rektor Masarykovy univerzity
22. 6. 1924
První návštěva T. G. Masaryka na Masarykově univerzitě
člen Akademického senátu Masarykovy univerzity
11/1921
Zahájení výuky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
osobnost ze zakladatelské generace pedagogů Masarykovy univerzity
9. 4. 1917
Pohřeb Františka Vymazala
účastník pohřbu


související odkazy

Čerm, mát


Aktualizováno: 16. 03. 2019