prof. Ing. Jaromír Souček

* 11.10.1900 Brno – † 1.2.1959 Brno


silniční stavitel, vysokoškolský profesor


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

v roce 1954 založil laboratoř silničních staveb


bydliště

Brno:
- Hlinky 19 (do roku 1951)
- Lipová 25 (od roku 1951)
- Bílého 12 (50. léta)


vzdělání

česká obchodní škola v Brně (1910), (asi C.k.česká obchodní akademie ?)
I. česká reálka v Brně (1917),
Česká vysoká škola technická v Brně (1923), stavební odbor,
studium ve Francii (1923–1924)


dílo

zobrazit


zaměstnání

firma Ing. Hollmann a Babuška, Praha - stavbyvedoucí, konstruktér (1927),
konstruktér v USA, Chicago (1927–1929),
Konstruktiva Praha - vedoucí inženýr pro silniční stavby (1930–1931),
Baťa Zlín - projektování železobetonových konstrukcí (1931),
firma Ing. Havlík a Kottland, Praha - vedoucí inženýr pro stavby (1933),
samostatný projektant, Brno (od roku 1933),
suplování přednášek na Benešově technice v Brně (od roku 1939),
civilní inženýr, projektant, Brno (1939–1945),
přednosta Ústavu stavby silnic na Benešově technice v Brně a mimořádný profesor (od roku 1945) VUT


odborné a zájmové organizace

Sokol,
Československá silniční společnost,
Society of Civil Engineers,
Spolek pro komorní hudbu,
Český čtenářský spolek


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96 - kolumbárium u krematoria č. schrány 83


poznámky

Zabýval se hlavně železobetonovými, silničními a letištními stavbami. Byl spoluřešitelem základních státních úloh v silniční dopravě.
Byl členem několika mezinárodních organizací.


ulice

Hlinky
bydliště do roku 1951 Bílého
bydliště od roku 1951 Lipová
bydliště v 50. letech


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Čerm, blat


Aktualizováno: 16. 09. 2015