prof. PhDr. František Trávníček, DrSc.

* 17.8.1888 Spešov u Boskovic – † 6.6.1961 Brno


filolog, bohemista a slavista, univerzitní profesor, ředitel brněnské pobočky Ústavu pro jazyk český ČSAV; důstojník legií 1. světové války; rektor Masarykovy univerzity v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Jako sirotek vychováván u prarodičů ve Svinošicích u Vranova. V rakousko-uherské armádě příslušník 8. pěšího pluk, štábní kapitán československých legií v Rusku za 1. světové války a redaktor tamních Československých listů.


bydliště

Praha-Královské Vinohrady

Brno:
- Tučkova 6 (1923)
- Kotlářská 7 (1942)
- Mánesova 81
- Neumannova 30 (1945–1961)


vzdělání

C.k. české gymnázium v Brně-Černých Polích,
1907–1911 FF UK v Praze (obor slavistika–srovnávací indoevropská jazykověda),
v roce 1920 habilitace na FF UK v Praze,
od roku 1921 mimořádný profesor Masarykovy univerzity v Brně,
od roku 1927 řádný profesor Masarykovy univerzity v Brně


vyznamenání a pocty

akademik ČSAV (12. 11. 1952, na základě členství mu byl podle § 6 vládního nařízení č. 60/1953 Sb.,o vědeckých hodnostech a o označení absolventů vysokých škol, a nařízení následujících udělen titul DrSc.),
laureát Státní ceny (1948),
nositel Řádu republiky,
nositel řádu 25. února I. stupně


jiné pocty

u příležitosti 100. výročí narození mu byla 17. 10. 1988 odhalena ve Spešově pamětní deska


dílo

zobrazit


zaměstnání

1911–1915 sekretář dialektologické komise ČAVU,
1913–1921 středoškolský profesor v Praze,
od roku 1921 profesor českého jazyka se zvláštním zřetelem k dialektologii FF MU v Brně,
1932–1933 děkan FF MU v Brně,
1946–1948 děkan PdF MU,
1948–1959 rektor Masarykovy univerzity v Brně,
1956–1961 ředitel pobočky Ústavu pro jazyk český ČSAV v Brně


politická orientace

od roku 1945 člen KSČ, 1960–1961 poslanec NS


odborné a zájmové organizace

ČAVU a ČSAV,
KČSN,
Svaz československých spisovatelů,
Československá obec sokolská aj.poznámky

Původní domovské právo ve Spešově, domovské právo v Brně získal 1. 9. 1923.
Za první světové války narukoval jako příslušník 8. pěšího pluku. Byl zajat u Grusjatina. Datum zařazení do čs. legie v Rusku: 18. 1. 1918, prvním útvarem záložní pluk.
Datum ukončení činnosti v legiích 21. 2. 1919, vrátil se do vlasti. Autor Jan Jelínek jej charakterizuje ve vztahu k legionářům: „Tichý podporovatel trpících bratří legionářů.“pojmenované ulice

Trávníčkova (Zábrdovice)


prameny, literatura

zobrazit


osoby

Alois Gregor
prof. Trávníček byl svědkem při sňatku Aloise Gregora Miroslav Grepl
student Jiří Krystýnek
student na FF MU František Svěrák
student Radoslav Večerka
žák


partneři

Františka Trávníčková (Nováková)
sňatek: 11. 5. 1913, Praha-Královské Vinohradyulice

Tučkova
bydliště doložené v roce 1923 Kotlářská
bydliště doložené v roce 1939 Neumannova
bydliště v letech 1945–1961objekty

oběti 2. světové války
pamětní deska: Dominikánské náměstí 1/03
provedl jazykovou revizi textu


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

10. 11. 1946
Slavnostní zahájení výuky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
pověřený děkan fakulty
6. 1. 1929
Odhalení pamětní desky Josefu Dobrovskému
přednášel na slavnostní schůzi


Čerm, Menš


Aktualizováno: 08. 01. 2020