Internetová encyklopedie dějin Brna

Ignaz Johann Wohlmuth

  Ignaz Johann Wohlmuth


  • * 15.12.1820 Kunštát (okr. Blansko) – † 8.9.1894 Brno


  • podnikatel v palírenství, sladovnictví a ve vlnařství
   otec osobnosti: Sigmund Wohhlmuth


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   V letech 1883–1884 nechal podle projektu Josefa Arnolda přestavět starší obchodní dům v Brně, Koliště č. 45, na nájemní dům palácového typu, který rodina vlastnila do roku 1904, kdy jej prodala brněnské Židovské náboženské obci. Ta ve dvoře nechala v letech 1905–1907 postavit tzv. Novou synagogu (zbořena v roce 1985).


  • bydliště

   Brno, Koliště 11


  • zaměstnání

   začal podnikat v Předklášteří v palírenství,
   v roce 1844 zde získal jednoduché tovární oprávnění k výrobě likérů a rosolky,
   pro odpor představitelů obce a existenci již dvou šenkoven a palírny V Předklášteří Ignaz Johann tuto živnost ukončil

   jako obchodník se sukny v roce 1863 požádal o zápis firmy Ignaz Wohlmutt do nového obchodního rejstříku (na základě oprávnění uděleného roku 1857 v Brně)

   pokoušel se podnikat též ve sladovnictví,
   v letech 1866–1877 vyráběl slad v Brněnských Ivanovicích (dnes část Brna)

   v roce 1883 se jeho vlnařská firma přeměnila ve veřejnou obchodní společnost,
   v letech 1885–1888 se spojil s Maxem Strakoschem (Wolmuth et Strakosch se sídlem v Nadační ulici - nyní Přízova 10/12),
   počátkem 90. let firma zaměstnávala ve výrobě vlněného zboží kolem 270 osob,
   v roce 1899 veřejní společníci (synové Sigmund, Julius, Otto) požádali o výmaz firmy z obchodního rejstříku pro zastavení výroby

  • odborné a zájmové organizace

   člen brněnského obecního výboru v letech 1875–1886,
   Kaiser Josef - Denkmal Verein (člen)


  • poznámky

   kapitálově propojen s aktivitami rodiny Strakoschů


  • obrazy

   img16565.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Theresie Wohlmuthová (Khonová)


  • děti

   Leopoldine Suchá (Wohlmuthová)
   Sigmund Wohlmuth
   Johanna Müllerová (Wohlmuthová)
   Hermine Fischerová (Wohlmuthová)
   Hermann Wohlmuth

   další děti (4)...


  • ulice

   Koliště
   bydliště Přízova
   sídlo firmy Wolmuth et Strakosch v  Přízově ulici 10/12 (v letech 1885–1888)


  • objekty

   Nová synagoga
   pamětní deska: Ponávka 10/01


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 02. 12. 2018

Hrobka Ignaze Wohlmutha na brněnském židovském hřbitově. Fotografii pořízenou v lednu 2014 pro naši encyklopedii poskytl pan Pavel Vlach, děkujeme.