Ignaz Johann Wohlmuth

* 15.12.1820 Kunštát (okr. Blansko) – † 8.9.1894 Brno


podnikatel v palírenství, sladovnictví a ve vlnařství
otec osobnosti: Sigmund Wohhlmuth


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

V letech 1883–1884 nechal podle projektu Josefa Arnolda přestavět starší obchodní dům v Brně, Koliště č. 45, na nájemní dům palácového typu, který rodina vlastnila do roku 1904, kdy jej prodala brněnské Židovské náboženské obci. Ta ve dvoře nechala v letech 1905–1907 postavit tzv. Novou synagogu (zbořena v roce 1985).


bydliště

Brno, Koliště 11


zaměstnání

začal podnikat v Předklášteří v palírenství,
v roce 1844 zde získal jednoduché tovární oprávnění k výrobě likérů a rosolky,
pro odpor představitelů obce a existenci již dvou šenkoven a palírny V Předklášteří Ignaz Johann tuto živnost ukončil

jako obchodník se sukny v roce 1863 požádal o zápis firmy Ignaz Wohlmutt do nového obchodního rejstříku (na základě oprávnění uděleného roku 1857 v Brně)

pokoušel se podnikat též ve sladovnictví,
v letech 1866–1877 vyráběl slad v Brněnských Ivanovicích (dnes část Brna)

v roce 1883 se jeho vlnařská firma přeměnila ve veřejnou obchodní společnost,
v letech 1885–1888 se spojil s Maxem Strakoschem (Wolmuth et Strakosch se sídlem v Nadační ulici - nyní Přízova 10/12),
počátkem 90. let firma zaměstnávala ve výrobě vlněného zboží kolem 270 osob,
v roce 1899 veřejní společníci (synové Sigmund, Julius, Otto) požádali o výmaz firmy z obchodního rejstříku pro zastavení výroby


odborné a zájmové organizace

člen brněnského obecního výboru v letech 1875–1886,
Kaiser Josef - Denkmal Verein (člen)


poznámky

kapitálově propojen s aktivitami rodiny Strakoschů


ulice

Koliště
bydliště Přízova
sídlo firmy Wolmuth et Strakosch v Přízově ulici 10/12 (v letech 1885–1888)


objekty

Nová synagoga
pamětní deska: Ponávka 10/01


Jord


Aktualizováno: 02. 12. 2018