Ing. Jan Blaha

* 12.3.1938 Brno – † 13.12.2012 Brno


biskup skryté církve


vzdělání

12. července 1967 vysvěcen na kněze v německém Augsburku,
28. října 1967 přijal biskupské svěcení (obě svěcení proběhla v utajení)


zaměstnání

původní profesí byl inženýr chemie,
ve skryté církvi působil jako učitel morální teologie,
po sametové revoluci neúspěšně usiloval o přijetí ve Vatikánu ve prospěch začlenění skrytých struktur církve,
při svých civilních zaměstnáních působil jako duchovní zejména o víkendech, a to převážně na území královéhradecké diecéze,
v září 1999 ustanoven farním vikářem ve farnosti u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Brně na Křenové, kde působil až do konce svého života


hrob

kněžský hrob na Ústředním hřbitově v Brně, skup. 21, hrob č. 302–307


poznámky

Patřil do okruhu nejbližších spolupracovníků F. M. Davídka, který mu silně důvěřoval. Sám Davídek si jasně uvědomoval, že podzemní církev bude dříve nebo později potřebovat biskupa, protože svěcení kněží bylo mimořádně obtížné. Čas od času se podařilo nějaké uskutečnit na území Východního Německa, především v Drážďanech, ale tato cesta byla jednak finančně nákladná, ale také organizačně mimořádně náročná a nebezpečná.

Jelikož StB sledovala činnost Davídka, bylo zřejmé, že to nemůže být on, kdo bude vysvěcen na biskupa. Optimální postavou se přitom zdál být mladý chemik Jan Blaha. Díky své profesi mohl relativně volně a hojně cestovat, což bylo velice důležité. Nebylo ani známo, že by se o něj zajímala policie, a tak proběhla jedna z jeho klíčových cest. Na kněze byl vysvěcen 12. 7. 1967 augsburským arcibiskupem Josefem Stipflem, za okolností, které dodnes nejsou zcela jasně popsány.

Biskupské svěcení přijal tajně 28. října 1967 od slovenského jezuity biskupa Petera Dubovského (nedaleko Prahy) a byly mu delegovány fakulty (výjimky z kanonického práva) od papeže Pavla VI. O den později v neděli 29. října 1967 pak Blaha vysvětil na biskupa Felixe Maria Davídka a příslušné fakulty na něj subdelegoval. Tím fakticky skončila Blahova biskupská činnost jako prostředníka pro Davídkovo biskupské svěcení.

Davídek jako organizátor života na Moravě měl být jediným známým biskupem navenek. Blaha pak představoval určitou zálohu pro případ, že by byl Davídek zatčen nebo že by zemřel. Proto bylo třeba, aby se mladý chemik co možná nejméně zapojoval do aktivní biskupské služby. Je přitom paradoxní, že sám Davídek jej (zřejmě nejednou) prozradil tajně vysvěceným kněžím. Blaha nikdy nikoho nesvětil, vyjma právě Davídka.

Po pádu totality se s Janem Blanou počítalo jako s pomocným litoměřickým biskupem (tím mělo dojít ke spojení podzemní a veřejné církve). Tuto službu však odmítl s odůvodněním, že je pracovně vytížen v zaměstnání, tedy v chemickém výzkumném ústavu. Krátce nato však podal výpověď a následně se zapojil do duchovní správy v brněnské diecézi. Krátce po revoluci se také pokoušel setkat s Janem Pavlem II., se kterým chtěl probrat možnosti integrace skryté církve do oficiálních struktur. Snad právě zklamání z nepřijetí v Římě vedlo k tomu, že se do činnosti v obnovující se církvi zapojil jen jako obyčejný kněz.
Jeho svěcení je všeobecně uznáváno, jako biskup se účastnil řady oficiálních událostí, jako byl například pohřeb arcibiskupa Karla Otčenáška.
Od roku 1999 do konce života působil ve farnosti Neposkvrněného početí Panny Marie Brno-Křenová jako farní vikář. Ve farnosti byl všeobecně oslovován i označován jako biskup, ač v ní neužíval žádných insignií.
O své službě a roli v podzemní církvi nikdy nemluvil. Jako kněz obětavě podporoval mládež, ve které viděl budoucnost církve i státu. Intenzivně se věnoval také četbě knih a studiu, téměř do posledních chvil svého života.

S osobou Jana Blahy končí velké období života podzemní církve na Moravě – Koinótes. Nyní již žije jen několik málo kněží, kteří většinou v jejím rámci neměli žádné specifické postavení či poslání.
Zemřel v tichosti a nenápadnosti, jako by se celé problematické období mělo nechat tiše usnout spolu s jeho představiteli.osoby

Josef Hinterhölzl
biskup skryté církve


stavby

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie
Křenová 21
místo jeho působení v duchovní správě v letech 1999–2012
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Ma


Aktualizováno: 29. 12. 2017