Georg Oskar Wilhelm Karafiat

* 15.7.1856 Brno – † 1.5.1927 Brno


knihkupec a knihtiskař
dítě osobnosti: Franz Karafiat


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSRvzdělání

nižší gymnázium v Brně,
vyučil se u otce (Franze Karafiata),
od roku 1876 praktikoval ve Stuttgartu, Lipsku a Štětíně


zaměstnání

v roce 1878 převzal jako veřejný společník otcův podíl ve firmě Karl Winiker, knihkupectví (do roku 1881),
v roce 1889 Franz Karafiat vydělil ze svého podniku nakladatelství, které bylo provozováno jako veřejná obchodní společnost Karafiat und Sohn (sídlo: Ferdinandova 29, nyní Masarykova),
po úmrtí otce byl jediným majitelem (do roku 1902),
1902–1907 se spojil s Robertem Winterem, majitelem tiskařské koncese a společně založili firmu Winter et Karafiat (Velké náměstí 29, nyní náměstí Svobody č. 8),
v roce 1907 změna názvu firmy na Georg Karafiat, knihtiskárna,
v roce 1912 firma Karafiat und Sohn vymazána z obchodního rejstříku a zapsána jako Georg Karafiat - podnikání rozšířeno o výrobu gumových razítek a nakladatelství, obchod se sešity a papírenským zbožím,
v roce 1926 se majitel vzdal všech živnostenských oprávněních a požádal o výmaz firmy z obchodního rejstříku


odborné a zájmové organizace

v letech 1899–1915 předseda Brünner Ruderclub Bruna
partneři

Josefine Karafiat (Schön)
sňatek: 1892, Praha

ulice

Sattlergasse + Ferdinandgasse (Sedlářská + Ferdinandova)
bydliště doložené v roce 1880 (dnes Masarykova)


Jord


Aktualizováno: 14. 02. 2019