Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Boček

  Antonín Boček


  • * 20.5.1802 Bystřice nad Pernštejnem – † 13.1.1847 Brno


  • archivář a historik


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Antonín Boček bydlel v Mečové ulici a právě tam, na schodech svého bydliště, počátkem roku 1847 uklouzl a zlomil si nohu. Z následných zdravotních komplikací se vyvinula embolie, patrně v jejím důsledku byl raněn mrtvicí a zemřel.


  • bydliště

   Brno, Mečová (Schwertgasse)


  • vzdělání

   gymnázium v Těšíně, Znojmě a Brně,
   filozofie v Litomyšli a Brně,
   1822–1824 práva ve Vídni (studium nedokončil)


  • dílo

   Výsledkem Bočkovy heuristiky je bohatá sbírka, čítající 12 308 opisů i originálů listin, 769 starých českých knih a paleotypů, 162 knih a paleotypů německých a latinských, a konečně i 175 rukopisných kodexů. Sbírka je dnes uložena v Moravském zemském archivu v Brně.
   Zřejmě vlastenectví, celková atmosféra doby a také snahy o doplnění chybějících pramenů vedly A. Bočka k falzátorství – do diplomatáře zařadil několik vlastních padělků listin, jimiž se snažil doplnit prameny tam, kde se nedochovaly či snad nikdy neexistovaly. Kryl se přitom autoritou moravského obrozenského historika Josefa Vratislava Monsea (1733–1793) a předstíral, že některé dokumenty nalezl v jeho pozůstalosti. Bočkův úmysl jistě nebyl zlý, ale vedl ke značné degradaci diplomatáře zvláště po odhalení falz, k čemuž přispěla i předčasná smrt Bočkova.

   - Die Pernsteine (souhrnná historie hradu a jeho vlastníků)
   - Mähren unter dem König Rudolf I. (1838)
   - Přehled knížat a markrabat a jiných nejvyšších důstojníků zemských v markrabství Moravském (vydáno posmrtně 1850)
   - Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae I.-IV. (1836–1845)


  • zaměstnání

   adjunkt na brněnském gymnáziu (1824–1826),
   domácí učitel v hraběcí rodině Mitrowských (1826–1828),
   úředník Moravskoslezského gubernia (1828–1830),
   univerzitní knihovna v Olomouci (1830),
   profesor české řeči a literatury při stavovské akademii v Olomouci (1831),
   jmenován moravským zemským historiografem (1837),
   jmenován stavovským zemským archivářem (1839)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Chytil
   spolupracovník Jindřich Šebánek
   J. Šebánek zkoumal Bočkovo dílo


  • sourozenci

   František Boček


  • ulice

   Mečová (Schwertgasse)
   bydliště


  • autor

   hub


Aktualizováno: 12. 01. 2019