Internetová encyklopedie dějin Brna

Marie Vojtěcha Antonie Hasmandová

  Marie Vojtěcha Antonie Hasmandová


  • * 25.3.1914 Huštěnovice, okres Uherské Hradiště – † 21.1.1988 Znojmo-Hradiště


  • generální představená Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve Znojmě-Hradišti; politická vězeňkyně


  • vzdělání

   6. 7. 1927 jako školní čekatelka vstoupila do kláštera ve Frýdlantě n. Ostravicí,
   1929–1933 jako čekatelka navštěvovala učitelský ústav u sv. Anny v Praze a studium ukončila maturitou,
   14. 8. 1933 při obláčce přijala řeholní jméno S. M. Vojtěcha,
   1933–1935 noviciát v mateřinci v Praze,
   15. 8. 1935 složila v Praze první sliby,
   19. 3. 1940 věčné sliby složila opět v Praze

  • jiné pocty

   V listopadu 1996 byla na brněnském biskupství zahájena biskupem Vojtěchem Cikrlem diecézní fáze beatifikačního a kanonizačního procesu Matky Vojtěchy Hasmandové. Ten byl v roce 2004 převeden do Říma a 4. 11. 2009 předán ke zhodnocení na Kongregaci pro kauzy svatých ve Vatikánu.
   V roce 2012 se sestry boromejky chystaly otevřít proces nad uzdravením na přímluvu Matky Vojtěchy.


  • zaměstnání

   1941–1942 učitelka v Třeboni a ve Frýdlantě,
   1942–1945 ošetřovatelka v nemocnici ve Slaném,
   1945–1949 ředitelka školy v Brně-Líšni,
   1949–1950 různé služby v mateřinci v Praze,
   1950–1952 představená komunity sester v Neumanneu v Prachaticích
   1960–1970 po propuštění z pardubické věznice působila v různých službách Charitního domu ve Vidnavě (od 1. 10. 1969 byla představenou sester vidnavské komunity),
   8. 7. 1970 zvolena generální představenou Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve Znojmě-Hradišti,
   1970–1988 opakovaně zvolena na tři funkční období, včetně postulace


  • hrob

   hřbitov Znojmo-Hradiště

  • pojmenováno

   Dne 10. září 2012 byl v Prachaticích posvěcen nově vystavěný dům pro pacienty s Alzheimerovou chorobou, který nese název Domov Matky Vojtěchy. Je v něm umístěna trvalá výstavka o ní.
   V rámci Roku víry se na Velehradě připravoval také panel se všemi českými a moravskými svědky víry, tedy i s Matkou Vojtěchou.


  • poznámky

   Po maturitě vstoupila do noviciátu s řádovým jménem S. M. Vojtěcha. Během formačního období juniorátu a probace vyspěla v moudrou a mimořádně věrnou řeholnici.
   Jakmile se v Kongregaci objevila naléhavá potřeba, byla sestra Vojtěcha první, která nabídla své síly, ať už v postavení učitelky nebo ošetřovatelky, a to ve všem, co právě vyžadovala služba milosrdné lásky. Když odjížděla do Prachatic s úkolem poskytnout azyl knězi, kterého policie minula při likvidaci mužských klášterů, vtiskla jí tehdejší generální představená M. Bohumila Langrová do ruky obrázek, kde jí napsala heslo: „Věrná až k smrti". To se stalo pro sestru Vojtěchu životním programem.

   Dne 10. 9. 1952 byla sestra Vojtěcha i hledaný kněz zatčeni. Za čin velezrady byla jako „vatikánská špionka" odsouzena k osmi letům vězení. I v těchto podmínkách byla naplněna láskou ke všem bližním a pevnou důvěru v Boží milosrdenství dosvědčovala statečnou vírou a odpouštěním pronásledovatelům.
   Vězeňské strádání se však podepsalo na jejím zdravotním stavu tuberkulózním nálezem na plicích.
   Z pardubické věznice byla s ostatními sestrami propuštěna na základě všeobecné amnestie v květnu 1960.

   Jako generální představená vedla v době totality necelých 18 let své řeholní společenství ke skutečné obnově řeholního života v souladu se směrnicemi II. vatikánského koncilu. Vyznačovala se neobyčejnou věrností v řeholních zásadách, radostnou zbožností a odvážnou prací pro nová, Bohu zasvěcená povolání.
   V roce 1979 při příležitosti zasedání Federace boromejek v Římě se osobně setkala s papežem Janem Pavlem II. a tato událost pro ni zůstala velmi posilujícím zážitkem.
   Sestra Vojtěcha měla srdce vždy otevřené pro potřeby kněží, bohoslovců a sester své kongregace, stejně jako sester z jiných společenství. S důvěrou se na ni obraceli také laici s prosbou o radu a pomoc.

   Poslední tři měsíce života přinášela Bohu jako láskyplnou oběť svůj těžký zdravotní stav, když prožívala konečné stadium, způsobené zhoubným nádorem na plicích. Trpěla mnoho – s velkým klidem a oddaným: „ano".
   Tak, „věrná až k smrti", zemřela 21. ledna 1988 uprostřed sesterského společenství ve Znojmě-Hradišti.
   Pohřeb se konal 28. 1. 1988 za účasti více než pěti set hostů. Na hradišťský hřbitov doprovodilo sestru Vojtěchu na 120 kněží, řádové sestry z různých společenství a ostatní příbuzní a známí.

   Z dopisu kardinála Františka Tomáška:
   „Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné radosti. Tam v blízkosti Boží se bude za nás přimlouvat a nám pomáhat. Těšíme se na šťastné shledání! Vzpomínejme vděčně!"
   František kardinál Tomášek


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Laštovica
   Mons Laštovica shromáždil podklady pro beatifikační proces Matky Vojtěchy


  • události

   20. 1. 2013
   Putovní výstava „Matka Vojtěcha – služebnice Boží – Statečný svědek víry“


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 20. 03. 2020