Franz II. Klein

* 29.7.1825 Brno – † 8.12.1882 Vídeň (Rakousko)


podnikatel v dopravních stavbách a železářství, velkostatkář, poslanec Moravského zemského sněmu


šlechtický titul

svob. pán (1873)


šlechtický predikát

von Wiesenberg (1866)


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Jako mladý muž se podílel na podnikání otce a strýců, zejména na stavbě Severní státní dráhy a jejího pokračování do Děčína a na saskou hranici, také na dráze v Semmeringu (Rakousku).
Po smrti otce se stal nejbližším spolupracovníkem strýce Alberta Kleina.


vzdělání

vystudoval dva ročníky gymnázia v Brně,
reálku ve Vídni,
1840–1844 studium na technickém oddělení polytechnického ústavu ve Vídni


vyznamenání a pocty

Řád železné koruny (1872)


zaměstnání

spolumajitel rodinné firmy Gebrüder Klein (stavěl např. Dráhu císařovny Alžběty, Dráhu arcivévody Karla Ludvíka, Jihoseveroněmeckou dráhu, železnici v Sedmihradsku),
ve spolupráci s podnikateli Lannou a Schwarzem se zúčastnil stavby Dráhy císaře Františka Josefa a Dráhy korunního prince Rudolfa,
sám stavěl Českou západní dráhu a místní dráhu v Sedmihradsku,
po roce 1873 zanechal stavby železnic a věnoval se regulaci řeky Tibery v Itálii,
spoluvlastník rodinného velkostatku Vízmberk,
v Rakousku a Uhrách zakoupil několik velkostatků,
spoluvlastník železáren v Sobotíně a Štěpánově (okr. Olomouc)


politická orientace

představitel rakouské ústavní strany


odborné a zájmové organizace

poslanec Moravského zemského sněmu ve velkostatkářské kurii


poznámky

Podílel se na řadě humanitárních akcí, zejména v Brně. Ve Štěpánově dal na počest svého otce postavit kostel. Ve Vídni zaplatil stavbu obchodní školy a Kunsthausu.
Společně se strýcem Albertem Kleinem byl vlastníkem několika domů ve Vídni.



partneři

Leopoldine Kleinová (Hauptmannová)
sňatek: 1849, Vídeň




události

30. 8. 1869
Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati Brno - Přerov
člen korsorcia usilujícího o povolení stavby dráhy
1. 7. 1856
Zahájení pravidelné osobní dopravy na železniční trati Brno - Zastávka u Brna
autor prvotní myšlenky stavby železniční trati
2. 1. 1856
Zahájení pravidelné nákladní dopravy na železniční trati Brno - Zastávka u Brna
autor prvotní myšlenky stavby železniční trati


Erh, Jord


Aktualizováno: 26. 01. 2016