Internetová encyklopedie dějin Brna

Franz II. Klein

  Franz II. Klein


  • * 29.7.1825 Brno – † 8.12.1882 Vídeň (Rakousko)


  • podnikatel v dopravních stavbách a železářství, velkostatkář, poslanec Moravského zemského sněmu


  • šlechtický titul

   svob. pán (1873)

  • šlechtický predikát

   von Wiesenberg (1866)

  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Jako mladý muž se podílel na podnikání otce a strýců, zejména na stavbě Severní státní dráhy a jejího pokračování do Děčína a na saskou hranici, také na dráze v Semmeringu (Rakousku).
   Po smrti otce se stal nejbližším spolupracovníkem strýce Alberta Kleina.


  • vzdělání

   vystudoval dva ročníky gymnázia v Brně,
   reálku ve Vídni,
   1840–1844 studium na technickém oddělení polytechnického ústavu ve Vídni

  • vyznamenání a pocty

   Řád železné koruny (1872)


  • zaměstnání

   spolumajitel rodinné firmy Gebrüder Klein (stavěl např. Dráhu císařovny Alžběty, Dráhu arcivévody Karla Ludvíka, Jihoseveroněmeckou dráhu, železnici v Sedmihradsku),
   ve spolupráci s podnikateli Lannou a Schwarzem se zúčastnil stavby Dráhy císaře Františka Josefa a Dráhy korunního prince Rudolfa,
   sám stavěl Českou západní dráhu a místní dráhu v Sedmihradsku,
   po roce 1873 zanechal stavby železnic a věnoval se regulaci řeky Tibery v Itálii,
   spoluvlastník rodinného velkostatku Vízmberk,
   v Rakousku a Uhrách zakoupil několik velkostatků,
   spoluvlastník železáren v Sobotíně a Štěpánově (okr. Olomouc)

  • politická orientace

   představitel rakouské ústavní strany

  • odborné a zájmové organizace

   poslanec Moravského zemského sněmu ve velkostatkářské kurii


  • poznámky

   Podílel se na řadě humanitárních akcí, zejména v Brně. Ve Štěpánově dal na počest svého otce postavit kostel. Ve Vídni zaplatil stavbu obchodní školy a Kunsthausu.
   Společně se strýcem Albertem Kleinem byl vlastníkem několika domů ve Vídni.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Leopoldine Kleinová (Hauptmannová)
   sňatek: 1849, Vídeň


  • děti

   Leopoldine Kleinová
   Franz III. Klein
   Franziska Elisabeth Caroline/Fanny Ringhofferová (Kleinová)
   Frederika Rosalie Ringhofferová (Kleinová)
   Alfred Klein

   další děti (4)...


  • rodiče

   Franz I. Klein
   Franziska Kleinová (Hillebrandová)


  • události

   30. 8. 1869
   Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati Brno - Přerov
   člen korsorcia usilujícího o povolení stavby dráhy
   1. 7. 1856
   Zahájení pravidelné osobní dopravy na železniční trati Brno - Zastávka u Brna
   autor prvotní myšlenky stavby železniční trati
   2. 1. 1856
   Zahájení pravidelné nákladní dopravy na železniční trati Brno - Zastávka u Brna
   autor prvotní myšlenky stavby železniční trati


  • autor

   Erh, Jord


Aktualizováno: 26. 01. 2016