prof. PhDr. Václav Vondrák

* 22.9.1859 Dub (okres Prachatice) – † 13.8.1925 Brno


filolog, slavista (zejména obor církevně slovanské filologie), první profesor slavistiky FF MU v Brně, zakladatel slovanského semináře


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


nej...

Brno: první profesor slavistiky FF MU


bydliště

Dub čp. 27 (rodný dům),
Brno:
- Lipová 38
- Gomperzgasse 4


vzdělání

1872–1876 státní reálné gymnázium v Prachaticích,
1876–1878 státní gymnázium v Českých Budějovicích (1878 maturita),
1880–1883 obor románská a slovanská filologie na univerzitě ve Vídni (1883 doktorát tamtéž, 1893 habilitace v oboru romanistiky a slovanské filologie na univerzitě ve Vídni, 1910 řádný profesor)


jiné pocty

22. 9. 1989 byla v Dubu odhalena pamětní deska Václava Vondráka na jeho rodném domě


dílo

zobrazit


zaměstnání

1881–1891 vychovatel ve šlechtických rodinách,
1895–1903 úředník dvorní knihovny ve Vídni,
1903–1920 profesor slovanské filologie na vídeňské univerzitě,
1920–1925 FF MU v Brně - profesor slovanské filologie srovnávací a staroslověnštiny, v akademickém roce 1921/1922 děkan, 1922/1923 rektor Masarykovy univerzity


odborné a zájmové organizace

od roku 1898 člen ČAVU,
od roku 1909 člen KČSN,
dopisovatel Akademie umiejetnosci v Krakově,
čestný člen Jednoty českých filologů,
Spolek posluchačů filozofie (zakládající člen)


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 75, řada 1, hrob č. 35–36pojmenované ulice

- Vondrákgasse - Vondrákova (Žabovřesky)
Vondrákova (Bystrc)partneři

Helena Vondráková (Himmel)
sňatek: 11. 9. 1900, Vídeň I (Schottenkirche)
(toto druhé manželství zůstalo již bezdětné, jméno první manželky zatím neznáme)


děti

Jan Vondrák
z prvního manželství Klementina Vondráková (Vondráková)
z prvního manželstvíulice

Lipová
bydliště Gomperzgasse
bydliště doložené v roce 1925 (dnes Bezručova) Polní
místo úmrtí (dům č. 3, nemocnice Milosrdných bratří)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

22. 6. 1924
První návštěva T. G. Masaryka na Masarykově univerzitě
člen Akademického senátu Masarykovy univerzity
11/1921
Zahájení výuky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
osobnost ze zakladatelské generace pedagogů Masarykovy univerzity


související odkazy

Čerm, Menš


Aktualizováno: 03. 10. 2022